Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4

Článok

Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4


Zmena prináša redukciu automobilovej dopravy v areáli USSK aj lepšie služby pre dodávateľov.

Ako sme už informovali našich zamestnancov na intranetovej stránke, počnúc dňom 16.1.2023 došlo k zmene umiestnenia Centrálneho príjmu materiálu, a to z budovy Materiálového riadenia za brány spoločnosti USSK, a to konkrétne k bráne č. 4, ku parkovisku kamiónov.

Projekt presunu Centrálneho príjmu ku bránam spoločnosti U. S. Steel Košice sme plánovali už nejakú dobu. Hlavným dôvodom implementácie tohto projektu je eliminácia veľkého počtu automobilovej dopravy rôzneho druhu (osobných áut, dodávok, kamiónov), ktoré denne prechádzajú bránami USSK kvôli dovozu tovaru ci už pre Centrálne sklady, ale aj pre jednotlivé divízne závody.

Automobily mali možnosť vstupovať do USSK na základe akejkoľvek vystavenej objednávky, a to bez toho, aby bola overená ich platnosť, potreba materiálu, správnosť potrebnej dokumentácie, atď.

Od vysunutia pracoviska Centrálneho príjmu ešte pred brány USSK si sľubujeme výraznú redukciu automobilovej dopravy vnútri USSK, zvýšenie bezpečnosti na vnútropodnikových cestách, ale aj skrátenie dĺžky pobytu vodičov áut, ktorí často, z dôvodu zatvorených preberacích miest, ostávali v závode, pripadne tu aj prespávali.

Aktuálne je prevádzková doba pre registráciu dodávok zabezpečená v pracovných dňoch pondelok až piatok od 6.00 do 18.00 hod, rovnako tak aj fyzický príjem materiálov na vybraných skladoch DZ. Prevádzková doba Centrálnych skladov je od 6.00 do 14.00 hod.

V rámci tohto projektu sme sa posunuli ďalej aj v oblasti zautomatizovania celého systému overenia objednávky, vstupu a následnej vykládky materiálu. Vstupy do závodu sú realizované cez bránu č. 4 (vážené materiály) a bránu č. 3 (ostatné dodávky). Výrazne sa zefektívňuje doterajší spôsob evidencie sprievodných listov na bráne č. 3 , čo tiež zrýchlilo vstup automobilov cez túto bránu. Ďalšie zvýhodnenie pre dodávateľov predstavuje možnosť pokračovať z brány priamo do príslušného skladu, do ktorého je dodávka materiálov určená. Zamedzil sa tak zbytočný pohyb po areáli USSK.

V rámci projektu máme aj vylepšenie vo forme IT aplikácie - navigovania vodičov v areáli USSK do jednotlivých skladov, ktorá doposiaľ nebola vyhovujúca. Vodič má teraz možnosť po načítaní QR kódu cez svoj mobilný telefón zobraziť si súradnice konkrétneho skladu, kde materiál smeruje, a tým výrazne zjednoduší a hlavne urýchli svoj presun od brány k miestu vykládky.

Za realizáciu tohto projektu by som sa chcel veľmi pekne poďakovať hlavne kolegom  Anne Ondrovičovej a Bohušovi Potočňákovi z IT, Bartolomejovi Damkovi zo spoločnosti SBS a Jaroslavovi Tothovi z úseku Materiálového riadenia, vďaka ktorým sa tento projekt podarilo úspešne zrealizovať a tak výrazne zefektívniť celý proces prijímania materiálu do našej spoločnosti.

Juraj Mondík, riaditeľ pre materiálové riadenie

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa