Miroslav Kiraľvarga bol opätovne zvolený za prezidenta RÚZ

Článok

Miroslav Kiraľvarga bol opätovne zvolený za prezidenta RÚZ


V závere uplynulého týždňa sa v Bratislave konal výročný snem Republikovej únie zamestnávateľov, na ktorom si  RÚZ pripomenula 20. výročie svojho vzniku.

„Za tento čas sme čelili mnohým neľahkým situáciám,  ako boli turbulentné zmeny na politickej scéne, finančná kríza, globálna pandémia, energetická a surovinová kríza. Mnohé mali zásadný vplyv aj na slovenské podniky a ich pracovníkov a našu celkovú konkurencieschopnosť,“ zhodnotil prezident únie  Miroslav Kiraľvarga, ktorý bol do tejto funkcie opätovne zvolený na ďalšie dva roky.

Za dlhodobý problém Slovenska považujú zamestnávatelia obchádzanie štandardného legislatívneho procesu, jednou z ústredných tém v uplynulom období sa pre podniky stala jednoznačne energetika. „Energetická kríza, ktorá vyústila do historických cien energií potvrdila, že štát potrebuje premyslenú energetickú politiku a reguláciu, tak kvôli cenám, ako aj stabilite dodávok,“ povedal prezident RÚZ.

Zamestnávatelia na sneme diskutovali s ministerami vlády Slovenskej republiky nielen o nástrojoch zameraných na ochranu obchodu a podnikania, ale aj o nastavení investičnej, energetickej a environmentálnej politiky štátu či dostupnosti kritických surovín.

Zásadnou témou pre slovenské podniky je aj digitálna a zelená transformácia a s ňou súvisiace témy, vrátane investičnej podpory modernizácie priemyslu či zvyšovania produktivity práce a zabezpečenia efektívnejšieho čerpania eurofondov. Na sneme sa hovorilo aj o kľúčovej európskej klimatickej legislatíve v oblasti Green Deal-u a jej presahoch na Slovensko

Podľa rezortu hospodárstva majú  členovia RÚZ zastúpenie vo všetkých sektoroch hospodárstva vrátane ťažkého priemyslu, dopravy, zdravotníctva, IT, obchodu a služieb. Spolu u nás vytvárajú takmer 230-tisíc pracovných miest.

Experti RÚZ sú členmi pracovných skupín a odborných komisií Národnej rady Slovenskej republiky, jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Úspešne sa etablovali aj na medzinárodnej úrovni – participujú na činnosti najvýznamnejších medzinárodných zamestnávateľských organizácií a pracovných orgánov inštitúcií Európskej únie ako napríklad Business Europe či Business at OECD.  Partnermi RÚZ sú viaceré podnikateľské organizácie, domáce a zahraničné obchodné komory, priemyselné zväzy, výskumné ústavy a ďalšie odborné inštitúcie. 

 Prejav Miroslava Kiraľvargu na sneme RÚZ

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa