Hutníci ukázali veľké srdce pre psíkov

Článok

Hutníci ukázali veľké srdce pre psíkov


„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu. Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ Tejto myšlienky J. A. Komenského sa držali dobrovoľníci v sobotu 17.6.2023 v útulku pre psov v Haniske pri Košiciach.

Počas dňa dobrovoľníkov pomáhali hutníci prispieť k spokojnému životu opustených psíkov. Viacerí prišli aj s rodinnými príslušníkmi, vrátane detí.

Hneď zrána, po privítaní riaditeľky útulku Romany Šerfelovej a úvodnom slove koordinátorky Jany Bernátovej sa dobrovoľníci zapojili do aktivít vo viacerých skupinách. Hoci pracovné skupiny pracovali samostatne, ich aktivity sa účelne dopĺňali.

Skupina „silákov“ pracovala na dvoch úlohách. Jeden tím prenášal drevené palety od hlavnej budovy ku prístrešku s palivovým drevom. Tu bol „hlavou“ tímu Július Lang, viceprezident pre predaj a technický servis zákazníkom, ktorému pri prenášaní ťažkých bremien pomáhali hokejisti Matúš HavrilaAntonín Bartoš.

Ďalší hokejista Gabriel Špilár bol súčasťou tímu, ktorý vyspravoval výmole na ceste sypaným štrkom. Na tejto aktivite pracovali Tomáš Kuriatnik, viceprezident pre informačné technológie a Adam Dudič, generálny manažér pre všeobecné účtovníctvo a dane, so synmi, 16 - ročným Eduardom a 14- ročným Gregorom, ktorí svojim chlapským výkonom ukázali, že právom patria do partie silných chlapov.

Na „silákov“ nadväzovala svojou aktivitou skupina, ktorá pripravovala z donesených paliet palivové drevo. O bohatú zásobu palivového dreva sa postaral rodinný tím Gerendovcov.  Slavomír Gerenda, skladník vymorených zvitkov na DZ SVa, ktorý prišiel na deň dobrovoľníkov s vlastnou motorovou pílou, majstrovsky narezal veľké množstvo kúskov dreva, ktoré zručne ukladali do prístrešku jeho dcéry, 24 - ročná Patrícia a 16 – ročná Radka.

Ďalšia skupina  sa zamerala na skrášlenie oddychovej zóny útulku.                                           Dreveným altánkom, lavičkám a stolom zažiarili nové nátery zásluhou šikovného tímu vedeného Silviou Gaálovou, viceprezidentkou pre financovanie, taktiež vedúcou predstaviteľkou Ženskej siete v USSK, ktorá deň dobrovoľníkov v útulku koordinuje. Nadšene o sebe prezradila: „Ako majiteľka psíka sa na deň dobrovoľníkov každoročne teším. Je to vhodná príležitosť, ako pomôcť útulku skvalitniť starostlivosť o psíkov a zatraktívniť pobyt návštevníkov medzi psíkmi pri ich venčení.“

V tomto tíme ďalej pracovali Bibiana Kurucová, riaditeľka kancelárie viceprezidenta pre informačné technológie a Janka Dudičová, ktoré sa pochválili, že psíky sú u nich doma milovanými členmi rodiny. Ďalšie dobrovoľníčky Anna Pokoželcová, operátorka na deliacich linkách DZ SVa a Laura Tomašovičová, brigádnička na finančnom úseku, dávali ochranný náter na kari siete, ktoré sa následne použijú v karanténnom centre.

Ku skrášleniu oddychovej zóny útulku – časti venčoviska dopomohli Róbert Rick, zmenový majster expedície rúr, ktorý odrastenú trávu pri hospodárskej budove zručne pokosil a jeho manželka Andrea mu pomáhala s hrabaním. Ich 10 – ročná dcérka Miriamka usilovne venčila psíkov.

O nový strih kríkom okolo chodníčka na venčovisku sa postarala Marianna Bartschová, ekonómka účtovníctva na fakturácii, ktorá prišla na deň dobrovoľníkov spolu s manželom a           4 - ročným synčekom Samkom, tohtoročným najmladším dobrovoľníkom.

Aj tímu stolárov išla práca „od ruky“. Vďaka šikovným stolárom Alexandrovi  BartschoviMartinovi Mičurovi, pracovníkovi útulku, pribudli do výbehov pre psíky dva nové prístrešky, ktoré budú slúžiť na ochranu pred horúcim slnkom. V tejto skupine zručne asistovala Eva Poláková, plánovačka materiálového riadenia na DZ Mechanika.

Nové prístrešky dostali aj nové ochranné nátery, o ktoré sa postarali Eva Durzóová, manažérka na právnom úseku a Silvia Šulcová, právnička pre pracovné právo a sporovú agendu. S náterom pomáhali aj Mária Ferčáková, koordinátorka zdokonaľovania obchodných procesov a kontinuálne zlepšovanie a Erika Linkeschová, koordinátorka pre rozvoj zamestnancov, ktoré na deň dobrovoľníkov neprišli s prázdnymi rukami. Ako stále, priniesli potrebnú materiálnu pomoc – granuly a staré koberce.

Posledná aktivita, ktorá bola vykonaná pre miestny útulok v rámci dňa dobrovoľníkov, bola v podstate realizovaná ako prvá, pár dní pred dňom „D“. Pomoc prišla od Marcela Novosada, viceprezidenta pre výrobu, ktorý zabezpečil likvidáciu háld vzniknutých pri záplavách začiatkom roka, keď sa naplavený materiál urgentne „riešil“ umiestnením na haldy. Všetok materiál bol vytriedený. Drevo bolo ponechané na ďalšie spracovanie, ostatný materiál bol prevezený na skládku. Viac o tejto aktivite v článku:

Kusisko roboty, za ktorou je spolupráca viacerých subjektov - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Vedúca tunajšieho útulku, riaditeľka občianskeho združenia Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov  Romana Šerfelová ocenila realizované aktivity hutníkov slovami vďaky: Úprimne ďakujeme za Vašu podporu a zanietenosť dobrovoľníkov. S Vašou pomocou je tu urobeného oveľa viac, ako by sme dokázali sami.“

Niet pochýb to tom, že hutníci opäť ukázali veľké srdce, ktoré bije pre správnu vec.

Do útulku prídeme opäť pomáhať. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník dňa dobrovoľníkov.

Foto: Ján Kisucký

 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa