Zem je náš jediný domov

Článok

Zem je náš jediný domov


Dnes je Deň Zeme. V našej firme sme si tento deň pripomenuli v predstihu, keď naši manažéri vysadili 36 líp pred vstupom do areálu podniku. Ochrana životného prostredia však nie je témou iba tohto jedného dňa, mali by sme jej venovať pozornosť každý jeden deň v roku. Zem je totiž náš jediný domov.

Z histórie: Organizácia Spojených národov si začala tento deň pripomínať v roku 1971, pričom do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým v USA. Až od roku 1990, keď začalo činnosť aj Medzinárodné ústredie Dňa Zeme so sídlom v Stanforde, sa stal tento deň skutočne celosvetovým. Každý rok má Deň Zeme svoje motto. To tohtoročné znie: „60 % zníženie produkcie plastov do roku 2040“.

 

Deň Zeme v súčasnosti: Pri príležitosti tohto dňa sa ľudia zapájajú do rôznych aktivít na podporu ochrany životného prostredia, čistia prírodu, sadia stromy, organizujú rôzne workshopy. Zapojiť sa môže každý z nás. Môžeme šetriť vodou, recyklovať, používať menej energie...  

Každý z nás môže prispieť svojou troškou, aby sa nám na našej planéte žilo lepšie.

Voda

Z celkového množstva vody na Zemi tvorí slaná voda 97 %. Nie je vhodná na pitie ani na výrobu potravín a pestovanie plodín.  Len 3 % vody sú potenciálne použiteľné ako pitná voda, pričom 2 % z nej sú vo forme ľadovcov. Pre zachovanie populácie zostáva len 1 % zo všetkých zdrojov.  Celosvetovo nemá prístup k pitnej vode 2.2 miliardy ľudí a 3.5 miliardy ľudí nemá prístup k bezpečnej sanitácii. U nás pritom používame pitnú vodu aj na splachovanie toaliet!

 

Čo môžeme urobiť?

Skontrolujme  si vodovodné kohútiky, sprchové hlavice a toalety. Kvapkajúce kohútiky neznamenajú iba plytvanie vodou, ale „odtekajú“ nám tak aj peniaze z peňaženiek. Nainštalujme si šetriče vody, používajme viac sprchu ako vaňu, neplytvajme vodou pri praní a umývaní riadu. Nenechávajme tiecť vodu zbytočne.

Vzduch

je pre život na Zemi nevyhnutný. Obsahuje kyslík, ktorý umožňuje dýchanie živým organizmom a oxid uhličitý, ktorý je nevyhnutný pre fotosyntézu rastlín. Vzduch reguluje  teplotu a klimatické podmienky na Zemi a je dôležitý pre mnohé procesy v prírode. S rastúcou svetovou populáciou a 80 % svetového energetického rozpočtu pochádzajúceho zo spaľovania fosílnych palív,  zostáva kvalita ovzdušia hlavným problémom našej súčasnej a budúcej kvality života.

Viete že.... ? Počet obyvateľov Zeme už prekročil hranicu 8 miliárd a 100 miliónov?  (Odhaduje sa, že historicky na svete žilo viac ako 100 miliárd príslušníkov druhu Homo sapiens. )

Čo môžeme urobiť?

Využívajme viac hromadnú dopravu, bicykle, vlastné nohy. Saďme stromy. Spaľujme kvalitné palivá. Pravidelne kontrolujme kotly a komíny.

Viete že...? Znížením teploty vykurovania o 1 stupeň je možné ušetriť až 6 % paliva na vykurovanie domácnosti?

Odpad

V roku 2022 sme na Slovensku vytvorili 2,6 milióna ton komunálneho odpadu. Podľa údajov zo Štatistického úradu  priemerný Slovák alebo Slovenka tak v priemere vyhodili do odpadových nádob 478 kilogramov smetí, čo je denne približne 1,3 kg odpadu.  Ďalšou zlou správou je, že približne 39 % odpadu z domácností naďalej  končí na skládkach, čo je ekologicky najhorší spôsob nakladania s odpadmi, ktorý navyše prispieva k tvorbe skleníkového efektu. Miera recyklácie bola vykázaná na úrovni 50 %.  Viete, ako dlho trvá, kým sa odpad v prírode rozloží? Kovom to trvá 500, plastom 1000, sklu viac ako 3 000 rokov.

Čo môžeme urobiť?

Najlepší odpad je taký, ktorý nevznikne. Preto predchádzajme vzniku odpadu, separujme, nevyhadzujme odpadky v prírode. Kompostujeme. Staré elektrospotrebiče odovzdajme predajcovi, od ktorého kupujeme nové. Opotrebované pneumatiky nechajme v autoservise. Využívajme zberné dvory. Nakupujme zodpovedne.

Ochrana životného prostredia v USSK je prioritou

Jednou z najvyšších priorít v spoločnosti U. S. Steel Košice je ochrana životného prostredia, ktorú riadi úsek GM pre environment. Všetky potrebné informácie týkajúce sa stavu životného prostredia nájdete na intranete. Rovnako aj užitočné materiály a rady o tom, ako sa môžeme k životnému prostrediu správať zodpovedne aj my, jednotlivci.

http://www.intranet.sk.uss.com/inf/ecology/aktuality/Nov%C3%A9/Pozn%C3%A1vac%C3%AD%20blok_leporelo_final_DEF.pdf

http://www.intranet.sk.uss.com/inf/ecology/aktuality/Nov%C3%A9/triedite_odpady_spravne.pdf

Zelená linka / environmentálny dispečing: 3 3415

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa