Výzva odborárov na obranu hutníckeho priemyslu

Článok

Výzva odborárov na obranu hutníckeho priemyslu


Koncom 23.týždňa sa stretli účastníci medzinárodného stretnutia zástupcov odborových organizácií hutníckych firiem Poľskej, Českej a Slovenskej republiky na Štrbskom plese. Účastníci rokovania skonštatovali, že  Európsky oceliarsky priemysel dlhodobo čelí vážnym problémom, najmä v dôsledku lacných dovozov z tretích krajín, kde výrobcovia ocele nemusia spĺňať náročné požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnych podmienok, ani v oblasti bezpečnosti práce. Minuloročný pokles dopytu v automobilovom priemysle, stavebníctve a v ďalších odvetviach spôsobil výrazný prepad výroby ocele v Európe až o 30 %. Tisíce zamestnancov dočasne stratili prácu a reálne hrozí, že o ňu prídu natrvalo. Existujú reálne obavy, že európska oceliarenská výrobná kapacita by mohla byť v krátkom časovom horizonte znížená až o 50 %. Zároveň je dôležité poznamenať, že už od roku 2009 dlhodobo dochádza k znižovaniu výroby, čím európsky oceliarsky priemysel stratil 26 miliónov ton výrobnej kapacity a 80 000 pracovných miest, teda asi 25 % celkovej pracovnej sily v európskom oceliarstve.

Podniky sa v súvislosti so spomalením ekonomiky stretávajú s vysokými prevádzkovými nákladmi. Zároveň sú v súlade s klimatickou politikou EÚ povinné realizovať dekarbonizačné ciele, ktoré sú pre priemysel finančne neúnosné. Európska oceliarska asociácia EUROFER odhaduje náklady na dekarbonizáciu európskeho oceliarskeho priemyslu vo výške 31 miliárd EUR na strane kapitálových nákladov a 54 miliárd EUR na strane prevádzkových nákladov (na základe ohlásených a plánovaných projektov).

Nárast prevádzkových nákladov priamo súvisí s rekordným nárastom cien energií, najmä elektriny, a vysokých cien emisných kvót. Vzhľadom na úroveň spotreby elektriny a jej vysoký podiel na výrobných nákladoch je oceliarsky sektor extrémne vystavený negatívnym dopadom vysokých cien elektriny. Vzhľadom na obmedzené možnosti prevodu týchto nákladov na koncových užívateľov znamená nárast prevádzkových nákladov aj stratu konkurencieschopnosti odvetvia a ohrozenie jeho existencie. Napriek poklesu cien energií z najvyšších úrovní v roku 2022, zástupcovia európskeho priemyslu odhadujú, že ceny elektriny aj plynu v Európe zostanú dva až štyrikrát vyššie než pred energetickou krízou, a zostanú takto vysoké aj po roku 2025.

Zatiaľ čo Európa trpí doslova krváca, celosvetová nadmerná kapacita ocele naďalej rastie a na konci roka 2023 dosiahla vrchol, cca 611 mmt. Zatiaľ čo oceliarne v Európe sa konzervujú, Čína zvýšila svoju kapacitu vyrobenej ocele o 2,2 % a India o 7,5 %. Na oceliarenskom priemysle sú závislé ďalšie priemyselné odvetvia, vrátane strojárenstva, stavebníctva i automobilový priemysel.

Aktívne vyslovili podporu kampane industriAll za spravodlivý prechod/transformáciu priemyslu :

Obrana dobrých priemyselných pracovných miest v Európe“!

K dosiahnutiu spravodlivého prechodu je nevyhnutne  potrebný hlas zamestnancov pracujúcich v priemysle.

Účastníci stretnutia vyzývajú kľúčovými požiadavkami oceliarov /zakotvené v obsahu ,,Výzvy“/národné vlády Poľska, Českej republiky a Slovenska, aby naliehavo a spoločne vystúpili v Európskej komisii a Európskom parlamente s cieľom nevyhnutnej revízie balíčka FF55, ktorý v súčasnom návrhu ohrozuje nielen oceliarsky priemysel našich krajín, ale ich celé ekonomiky a zároveň vyzývajú národné a európske centrály, priemyselné asociácie a zamestnávateľov, aby našu výzvu plne podporili.

Spoločnú ,,Výzvu,, zverejňujeme = adresujeme premiérom národných vlád a rezortným ministrom hospodárstva a životného prostredia, zároveň europoslancom zastupujúcich v europarlamente záujmy občanov ČR, PR, SR i vedeniu IndustriAll Europe.

ZDAR BOH!

Výzva odborárov na obranu hutníckeho priemyslu

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa