Bývalí top manažéri nestrácajú kontakt s firmou

Článok

Bývalí top manažéri nestrácajú kontakt s firmou


V stredu 19. júna k nám zavítali bývalí top manažéri DZ Vysoké pece a zároveň členovia Klubu vysokopeciarov na čele so Stanislavom Polákom, ktorý bol nielen riaditeľom divízneho závodu ale aj viceprezidentom pre stratégiu. Alexander Dudinský, Jozef Verešpej, Peter Baran, Pavol Nemčovský, Milan Torma, Alexander Dubík, Hubert Pekarčik, Dušan Hevera a Pavol Podhorský  ďalšími členmi klubu, ktorí k nám prišli.

Potom čo sa vzácna návšteva vyzbrojila potrebnými ochrannými pomôckami, na pôde Vysokých pecí ju srdečne privítal Michal Janok, riaditeľ divízneho závodu Vysoké pece (DZ VP), spolu s Dušanom Petrom, hlavným manažérom pre podporu, Marekom Kántorom, vedúcim prevádzky výroba surového železa, Dušan Ivanišinom, vedúcim prevádzky príprava výroby a Samuelom Sterankom, vedúcim prevádzky Údržba.

Počas prezentácie Michala Janoka sa dozvedeli viac o úspechoch závodu, o uskutočnených  modernizáciách ako aj o plánoch do budúcna, ktoré budú využívať pri inováciách aj umelú inteligenciu. Na všetky odborné otázky bývalých kolegov, či už sa týkali prípravy vsádzky a surovín, samotného procesu výroby železa, ako j na otázky súvisiace s údržbou, fundovane zodpovedali súčasní top manažéri DZ VP.

Nasledovala krátka prehliadka Vysokej pece č.2, kde si všetci zaspomínali na časy, keď pece boli ich každodenným „chlebom“ a na krásne chvíle, ktoré tu zažili. Spomenuli si na charakteristickú vôňu pece a „teplo“, ktoré sála pri odpichu železa. Boli milo prekvapení, koľko sa toho zmenilo, najmä ako sa pracovné prostredie zmenilo k lepšiemu, ale aj koľko sa urobilo vo vzťahu k životnému prostrediu. Vo velíne s uznaním hodnotili pokrok v riadení pecí, v ktorom sa bude čoraz viac využívať umelá inteligencia. Ocenili, že bezpečnosť je u nás najdôležitejšou prioritou a vidieť to na každom kroku.

Na záver návštevy sa stretli s Marcelom Novosadom, viceprezidentom pre výrobu a Marekom Lukačínom, generálnym manažérom pre prvovýrobu a transformáciu výroby.

Za Klub vysokopeciarov poďakoval za vrelé privítanie a za príležitosť vrátiť sa na svoje bývalé pracovisko a vidieť pokrok, ktorý sa dosiahol Stanislav Polák. Vyjadril presvedčenie, že o rok, kedy budú vysokopeciari oslavovať 60 rokov svojej existencie (prvá vysoká pec bola zapálená 1. júna 1965 o 21:30 hod.) nebudú chýbať.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa