Výročná správa našej spoločnosti za rok 2022 je už zverejnená

Článok

Výročná správa našej spoločnosti za rok 2022 je už zverejnená


Tak, ako každý rok, aj tento rok sme pripravili a už aj zverejnili výročnú správu našej spoločnosti za rok 2022. Výročná správa ponúka komplexný prehľad toho, čo sa za posledný rok v USSK udialo, čo sme dosiahli a s akými výzvami sme sa museli popasovať.

Okrem finančných ukazovateľov, ako napríklad výšku dosiahnutých tržieb spoločnosti, v nej nájdete informácie o jednotlivých úsekoch, ich práci aj najvýznamnejších úspechoch, nevynímajúc informáciu o rekordných počtoch hodín bez úrazu.

Výročná správa pokrýva piliere ESG – z anglického „Environmental, Social and Governance.“ Ide teda o skratku, ktorá sa v podnikovom kontexte týka otázok životného prostredia, spoločenských aspektov a otázok riadenia spoločnosti. Je zároveň prezentáciou všetkého dôležitého, čo sa dialo nie len pre biznis, ale aj pre nás, zamestnancov. Poskytuje spätný pohľad na súťaže, aktivity, podujatia, no aj našu pomoc komunite, v ktorej pôsobíme.  Dočítate sa v nej, ako sme sa popasovali s výzvami súvisiacimi s vojnou na Ukrajine, no najmä, ako sme nie len ako firma, ale komunita, ktorú spoločne vytvárame, promptne a adresne pomohli.

Výročná správa je dostupná na: Finančné výkazy - U. S. Steel Košice alebo prostredníctvom uvedeného QR kódu.

Aj týmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným za čas a energiu, ktorú do jej prípravy vložili.

Zároveň sa tešíme na budúcu spoluprácu. Už v súčasnej dobre totiž pracujeme na príprave na nové reportovacie povinnosti, ktoré nás čakajú v roku 2025 spätne za rok 2024. Pôjde o omnoho komplexnejší zber dát a nepomerne náročnejšie reportovanie nefinančných ukazovateľov. Tento proces si v nasledujúcich mesiacoch, najmä zo strany nášho širokospektrálneho ESG tímu, bude vyžadovať mnoho úsilia.

Našou snahou je nastaviť súvisiace procesy k čo najefektívnejšiemu riadeniu. S týmto krokom súvisí aj intenzívna snaha o výber a aplikáciu vhodného softvérového riešenia pre tieto účely.

 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa