Voda vo Vstupnom areáli ožije

Článok

Voda vo Vstupnom areáli ožije


Myšlienku trvalej udržateľnosti pretavuje spoločnosť U. S. Steel Košice do ďalšej reálnej podoby aj v prípade nového diela, ktoré rastie na mieste bývalej fontány pred hlavnou administratívnou budovou.

Cieľom všetkých zainteresovaných strán – oceliarskej spoločnosti, projektantov, staviteľov i botanikov je udržať vodu v tomto priemyselnom  priestore v súlade so záujmami prírody a krajiny a vytvoriť jazierko a mokrade s prírodnými prvkami. A to vrátane  pestrej flóry a širokého sortimentu atraktívnych rastlín, ktoré sa už v tomto netradičnom prostredí ujímajú. „Pri výbere rastlinného materiálu a výbere celej škály rastlinných druhov a kultivarov, ktoré sme  pri realizácii vodného prvku využili, sme sa inšpirovali tak našou praxou, ako aj skúsenosťami z tvorby mnohých iných malých vodných diel. Vysadili sme tu  obrovské množstvo zelene a kvetov, vrátane rôznorodého sortimentu vodných a močiarnych rastlín, ktoré budú veľmi efektné. Lahodiť oku budú nielen obrovitánske lekná, ale aj kosatce rôznych farieb a ďalšie desiatky kvetov, ktoré tomuto biotopu  zodpovedajú,“ hovorí Robert Gregorek z botanickej záhrady, ktorá má pod palcom záhradné a sadové úpravy. Prezrádza, že z hľadiska rastlinstva pojme jazierko a jeho okolie aj hodnotnejšie druhy. Botanici totiž s veľkým prebytkom pestujú aj také rastliny, ktoré sú vo voľnej prírode zriedkavé. „Nie je vylúčené, že mnohé z druhov, ktoré sme tu vysadili, budú dokonca lepšie prosperovať, než sme zvyknutí. Rátame však aj s tým, že niektorým sa dokonale dariť v priemyselnom areáli nemusí.“

Pestrosť rastlinného materiálu ponúkne rozvoj fauny v tomto priestore. Projekt je premyslený aj z biologického hľadiska, podotýka Robert Gregorek a upokojuje. „Ľudí môže trápiť obava z nadmerného výskytu lariev hmyzu, premnoženia komárov, či iných rušivých elementov. Tieto organizmy však do rovnovážneho biotopu v primeranom rozsahu patria. Tento problém bude spoľahlivo vyriešený vďaka prirodzeným regulačným mechanizmom, ktoré v cielene upravenom vodnom prvku budú fungovať. Vodu oživíme  osádkou rýb a vytvárame priestor aj pre množstvo iných živočíšnych konzumentov, ktorí sa postarajú o reguláciu obávaných lariev hmyzu vrátene komárov, či budú konzumovať riasy. Podpora prirodzeného osídlenia nádrže sa prejaví aj vo výbere druhov rýb.  Nebudú to okrasné formy, ale budeme sa snažiť dať prednosť  domácim druhom.“

Botanici do telesa jazierka po jeho napustení a posúdení chemických parametrov vody nasadia podustvy, ktoré oškrabkávajú kamienky, budú tam červenice, ktoré bez problémov spotrebúvajú ako potravu riasy, a zároveň perfektne vyčistia vodu od komárích lariev. A neskôr možno pribudnú aj domáce druhy karasov, ktoré dnes patria na Slovensku k ohrozeným druhom. V pokročilejšej dobe vývoja dosadia aj niektoré dravé ryby. Tie zasa budú regulovať stavy červeničiek, prípadne iných početne premnožených druhov.

V našej botanickej záhrade sme spolu s dobrovoľníkmi z U. S. Steel Košice vytvorili pred časom prírodnú mokraď, v ktorej sa do desiatich dní objavili tisícky lariev komárov. A práve tam sme si prakticky odskúšali, ako veľmi rýchlo a efektívne vedia červenice túto ponuku zužitkovať. Teraz na jeseň síce nedôjde k žiadnemu premnoženiu komárov a nebudeme ešte musieť ich výskyt regulovať, ale potrebujeme mať istotu, že už nastala určitá neutralizácia vodného prostredia. Rybky tam teda budú, ale len v obmedzenom množstve, aby sme sa uistili, že chemizmus vody je pre život priaznivý. Nie je našim cieľom rybami jazierko zahltiť a preťažiť tento biotop. Bude tam len toľko rýb, koľko dokáže využiť zatiaľ obmedzenú prirodzenú potravu,“ poznamenáva Robert Gregorek a pridáva radu experta. Ak ich budete obdivovať, najlepšie urobíte, ak do života rybiek nebudete zasahovať. Pristupujte zdržanlivejšie k ich kŕmeniu. Na to, aby rybky prežili, priniesli požadovaný úžitok a boli pre nás potešením,  nepotrebujú nejakú veľkú starostlivosť -  a už vôbec nie prílišné prikrmovanie. Jednoducho, o jazierko sa najlepšie postaráme, ak  doňho nebudeme príliš iniciatívne zasahovať.

„Veľmi sa budeme tešiť, ak sa v tomto prostredí objavia vážky, ktoré sú dravé vo forme larválneho  štádia, aj ako dospelý hmyz. Pomáhajú likvidovať množstvo toho, čo sa v jazierku môže premnožiť.“

Voda láka aj vtáctvo. A aj keď je tunajšie prostredie dosť rušné, skôr či neskôr sa tu podľa odborníkov nejaké jedince objavia. „Na mokradi v botanickej záhrade hostíme volavku, ktorá tam pravidelne nalietava. Napriek tomu, že má problém vlietnuť do pomerne uzatvoreného priestoru medzi budovami a stromami, manéver zvláda. Podobné druhy fauny sa nedajú vylúčiť ani tu. Napríklad taká kačica divá, ktorá je veľmi prispôsobivá. Navyše na svojom perí a plávacích blanách prináša  aj zárodky nového života, takže sa tu časom môžu objaviť aj iné, než spomínané druhy rýb,“ mieni Robert Gregorek, ktorý nevylučuje ani prítomnosť žiab. Keď bude vegetácia v okolí nádrže mohutnejšia, môžu v nej aj prezimovať. „Uvidíme, či sa bude dariť ulitníkom.“

Keď bude jazierko v prevádzke, iste bude pre návštevníkov veľmi užitočný aj manuál, popis toho, čo tu budú mať možnosť vidieť a obdivovať. Získajú relevantné informácie o funkcii celého biotopu i druhovom zložení prítomnej flóry a fauny.

Prvý rok života jazierka je vždy najproblémovejší. A je jedno kde a v akom prostredí. „V budúcom roku sa preto budeme dosť intenzívne venovať sledovaniu vývoja tunajšieho jazierka. Bude to pre nás veľmi obohacujúce,“ podotýka Robert Gregorek. To je aj hlavným zámerom botanikov v rámci vedeckého environmentálneho projektu Vodné jazierko – voda a zeleň v priemyselnom areáli, kde bude výskum vodného biotopu a zber vedeckých údajov jednou z priorít. „Okrem pozorovania budeme mať možnosť porovnávať vývoj takéhoto biotopu v priemyselnom prostredí, ktoré má svoje špecifiká, s podmienkami biotopov a ich vývojom v mestskom prostredí – na Mlynskom náhone, mestskej fontány a v botanickej záhrade,“ dodáva Robert Gregorek, ktorého teší podpora biodiverzity zo strany U. S. Steel Košice. „Je potrebné vracať sa k funkčnému ekosystému, pretože sme naň všetci existenčne odkázaní.“

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa