Údržba ciest po zime a životné prostredie

Článok

Údržba ciest po zime a životné prostredie


Pýtate sa, ako súvisí údržba ciest s jednotlivými zložkami životného prostredia a prečo je dôležitá skorá jarná údržba ciest po zimnom období?

Odpovede nájdete, ak budete čítať ďalej.
Zimné obdobie je náročné na udržanie dobrej kvality ciest. Striedanie mínusových a plusových teplôt spôsobuje roztápanie snehu a zatekanie vody do trhlín v asfalte. Následné zamrznutie vody v trhlinách má za následok ich zväčšovanie a vznik výtlkov, ktoré sa pri prejazde áut neustále zväčšujú. Pritom dochádza k postupnému drveniu čiastočiek asfaltu na čoraz menšie a menšie časti až nakoniec z nich vznikne asfaltový prach, ktorý spôsobuje znečistenie ovzdušia vo forme sekundárnej prašnosti. Včasná oprava výtlkov výrazne znižuje zaťaženie životného prostredia asfaltovou drvinou a prachom.

Posypový materiál, či už z inertného posypu (štrk) alebo z chemického posypu (posypová soľ), má nepriaznivý vplyv nielen na kvalitu ovzdušia, ale aj na kvalitu pôdy a odpadových vôd v kanalizačnom systéme U. S. Steel Košice.
Posypová soľ nielenže poškodzuje samotné cestné komunikácie a chodníky, ale má doslova katastrofálny vplyv na pôdu v okolí ciest a chodníkov. Posypová soľ znehodnocuje pôdu, pričom zeleň sa nedokáže v takejto pôde zakoreniť a následne vplyvom poveternostných podmienok (vietor, dážď) dochádza k erózii pôdy a tiež k vzniku sekundárnej prašnosti.

Po splavení do kanalizačného systému USSK sa posypová soľ v rozpustenej forme dostáva do koncovej čistiarne odpadových vôd USSK v Sokoľanoch, čim negatívne ovplyvňuje sledovaný parameter – rozpustené látky v odpadových vodách.
V najzávažnejších prípadoch môže neodstránená posypová soľ pri vdýchnutí jej jemných častíc spôsobovať rôzne respiračné problémy a to nielen u ľudí s oslabeným imunitným systémom.
Z  týchto dôvodov je nutné pri solení ciest a chodníkov používať správne dávkovanie a zbytočne ich nepresoľovať.
Samozrejme, aj neodstránený suchý inertný posypový materiál spôsobuje škody na životnom prostredí – po prejazde automobilmi sa vznáša vo vzduchu a spôsobuje sekundárnu prašnosť. Po jeho splavení do kanalizačného systému ho postupne zanáša a zmenšuje jeho  prietokový priereze a zvyšuje náklady na jeho údržbu a čistenie.

Možno sa teraz spýtate: A čo ja s tým? Ako tomu ja zabránim?
Stačí si len uvedomiť, že aj plynulá jazda, zníženie rýchlosti pri prejazde výtlkmi, resp. ich obchádzanie, môžu svojim spôsobom eliminovať zvírenie prachu, a tak zabrániť vzniku sekundárneho znečistenia ovzdušia. Každému by malo záležať na tom, čo dýchame. Ide predovšetkým o naše zdravie. A ušetrené peniaze za opravu poškodenej nápravy vieme investovať inde.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa