Prílev mladých hutníkov spečatený

Článok

Prílev mladých hutníkov spečatený


V dňoch 5. a 12. mája podpísalo spolu 74 študentov Strednej odbornej školy priemyselných technológii v Košiciach – Šaci  a  Strednej odbornej škole železničnej v Košiciach zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou U. S. Steel Košice. Podmienkou prijatia do zamestnania je ešte úspešné vykonanie maturitných skúšok a ukončenie štúdia.

Absolventi stredných odborných  škôl, ktorí pod záštitou spoločnosti U. S. Steel Košice spoznávali prostredie, výrobné procesy, získavali prax a potrebné zručnosti, nájdu uplatnenie v pracovných pozíciách hutník – operátor, elektrikár, zámočník, mechatronik, posunovač a kovoobrábač.

Pri podpise zmlúv sa budúcim kolegom prihovorili riaditeľka SOŠ železničnej  Jana Lenhardtová, riaditeľ SOŠ priemyselných technológií Peter Smolnický, viceprezident pre výrobu Marcel Novosad, generálny manažér pre ľudské zdroje Peter Bencko, riaditeľka pre personálny servis Dana Sikorová a riaditeľ divízneho závodu Doprava Peter Balog.

Dana Sikorová, riaditeľka pre personálny servis USSK : „Príchodom nových absolventov  SOŠ dokážeme obohatiť náš pracovný tím. Budú  nám môcť ukázať svoje nadobudnuté vedomosti, ale už ako naši kmeňoví zamestnanci. Počas celého obdobia štúdia kladieme dôraz na kvalitnú prípravu absolventov. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, podieľajúcim sa na odbornej príprave študentov, hlavne inštruktorom odborného výcviku, bez ktorých by táto realizácia  nebola možná.“

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa