Poďakovanie za Deň narcisov 2024

Článok

Poďakovanie za Deň narcisov 2024


18. apríl sa niesol v duchu Dňa narcisov. Dobrovoľníkov s pokladničkami sme stretli aj v našom areáli. Naši zamestnanci prispeli do tejto jedinečnej verejno-prospešnej zbierky sumou 1.081,21€.

„Deň narcisov dosiahol v Košiciach a okolí krásny výsledok – 67 213,10 EUR. ĎAKUJEME vám všetkým, že sme spoločne dokázali spojiť ľudí v pozitívnej emócii, ktorej nástrojom bol malý žltý narcis - kvet nádeje. ĎAKUJEME, že ste nám pomohli, aby sme my mohli pomáhať ďalej - onkologickým pacientom a ich blízkym,“ poďakovala za tím Ligy proti rakovine Ľubica Slatina z Centra pomoci v Košiciach.

O tom, akú bezplatnú pomoc realizuje vďaka výnosu zo zbierky Liga proti rakovine, sa viac dozviete tu:  Deň narcisov - ako pomahame

V rámci nášho regiónu má Liga proti rakovine Centrum pomoci v Košiciach. Je to denné centrum, ktoré pomáha pacientom z východoslovenského kraja. Ktokoľvek, kto má skúsenosť s onkologickou diagnózou (pacient v liečbe či po liečbe, prípadne príbuzný pacienta) sa môže na Centrum pomoci v Košiciach obrátiť: Košice – Liga proti rakovine.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa