Oceliarsky priemysel EÚ podporuje výrobu čistých technológii v Európe

Článok

Oceliarsky priemysel EÚ podporuje výrobu čistých technológii v Európe


Európsky oceliarsky priemysel víta víziu obnovenej priemyselnej stratégie, ktorú predstavila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen v správe o stave Únie. Opätovné naštartovanie európskeho priemyselného motora konkrétnymi opatreniami vo všetkých relevantných oblastiach politiky by malo byť hlavným poslaním posledného roka tohto funkčného obdobia a najvyššou prioritou budúcej exekutívy EÚ. Európsky oceliarsky priemysel, ktorý spustil viac ako 60 priemyselných projektov dekarbonizácie, je pripravený spolupracovať s Komisiou na vývoji a vykonávaní naliehavých opatrení potrebných na podporu celého európskeho ekosystému čistých technológií, tvrdí Európska oceliarska asociácia.

"Po rekordnom počte kľúčových legislatívnych dokumentov, ktoré určujú cestu EÚ ku klimatickej neutralite, a zmenenom geopolitickom kontexte je veľmi naliehavé vypracovať a implementovať konkrétne opatrenia umožňujúce prechod na čistú oceľ vyrábanú v Európe. To zahŕňa rýchlejšie a predvídateľnejšie postupy financovania a udeľovania povolení, jasné zameranie na zabezpečenie prístupu k nákladovo konkurencieschopnej energii bez fosílnych palív, asertívnejšiu obchodnú politiku proti nekalým praktikám, ako aj využitie príležitosti dohody s USA o udržateľnej oceli a hliníku a výhľadovo orientovanú implementáciu tzv. uhlíkového cla (Carbon Border Adjustment Mechanism)," uviedol Axel Eggert. generálny riaditeľ Európskeho združenia oceliarov (EUROFER).

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave jasne poukázala na to, že "od vetra po oceľ, od batérií po elektrické vozidlá, naša ambícia je krištáľovo jasná: budúcnosť nášho odvetvia čistých technológií sa musí robiť v Európe".

"Plne sa stotožňujeme s cieľom Komisie stáť na čele transformácie skôr uľahčovaním investícií a inovácií než únikom technológií, emisií a pracovných miest do tretích krajín. Našou spoločnou úlohou je zvrátiť trend posledných desaťročí, keď Európa stratila približne 25 % svojej oceliarskej pracovnej sily a stala sa čistým dovozcom ocele z krajín, ktoré nemajú rovnaké ambície v oblasti klímy," zdôraznil pán Eggert. "Európsky oceliarsky priemysel nie je len priemysel, je to ekosystém, o ktorý sa stará väčšina výroby EÚ vrátane všetkých čistých technológií potrebných na dosiahnutie klimatickej neutrality, od veterných a solárnych až po elektrické vozidlá. Sme pripravení úzko spolupracovať s Komisiou a zabezpečiť, aby sa budúcnosť nášho odvetvia čistých technológií vytvárala v Európe. Poďme to urobiť spoločne!", uzavrel pán Eggert.

Oceľ nie je len materiál, je dôkazom prosperity, odolnosti, inovácií a záväzku k udržateľnosti Európy. Európsky oceliarsky priemysel zamestnáva viac ako 300 000 pracovníkov a udržiava takmer 2,3 milióna pracovných miest nepriamo aj následne v celej EÚ, pričom vytvára hrubú pridanú hodnotu (Gross Value Added) vo výške takmer 143 miliárd EUR. S viac ako 3 500 druhmi ocele – z ktorých 75% bolo inovatívne vyvinutých v posledných dvoch desaťročiach – je európska oceľ pevnejšia, ľahšia a ekologickejšia. Prostredníctvom neustálych inovácií sa toto odvetvie snaží stať sa ešte efektívnejším a klimaticky neutrálnejším. Čisté oceliarne sa už stávajú realitou v celej Európe, pričom do roku 2030 sa má zrealizovať najmenej 60 nízkouhlíkových projektov v oblasti ocele – ak budú zavedené správne podmienky – čím sa ďalej znížia emisie CO2 o 81,5 milióna ton ročne.

Európska oceľ je v skutočnosti na čele obehového, úplne dekarbonizovaného hospodárstva v Európe.  Je to od samého zrodu, "permanentným materiálom", ktorý je 100% recyklovateľný bez straty svojich základných vlastností. EÚ sa môže pochváliť odhadovanou mierou recyklácie ocele 88 %, pričom v roku 2021 bola viac ako polovica výroby ocele v EÚ vyrobená z recyklovanej ocele.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa