V centre mesta maximálne tridsiatkou

Článok

V centre mesta maximálne tridsiatkou


Na 27 košických uliciach v Starom meste bude do konca tohto týždňa zriadená zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/hodinu. Pracovníci Bytového podniku mesta Košice (BPMK) už začali s osádzaním príslušných dopravných značiek ako aj s doplnením značenia pešej zóny.

Zóna najvyššej povolenej rýchlosti 30 km/hod. sa bude týkať nasledovných ulíc v centre mesta: Kováčska, Mäsiarska, Vodná, Orlia, Štefánikova (horná časť nad korytom bývalého Mlynského náhonu, nevzťahuje sa na tú časť ulice, po ktorej jazdí MHD), Zbrojničná, Baštová, Alžbetina, Poštová, Vrátna, Tajovského, Timonova, Grešákova, Murgašova, Bočná, Pribinova, Rooseveltova, Čajkovského, Drevený trh, Krmanova, Puškinova, Stará Baštová, Podtatranského, Kasárenské námestie, Hradbová, Dominikánske námestie, Mojmírova.

V zmysle upokojovania dopravy v Centrálnej mestskej zóne dôjde aj k doplneniu značenia pešej zóny v jej terajšej podobe. V rámci nej bude povolený vjazd len zásobovacím vozidlám, ktorým to umožní dopravná značka výlučne v noci a ráno medzi 22.00 – 9.00 hod. Pešia zóna bude okrem Hlavnej ulice vyznačená aj na týchto uliciach, resp. ich častiach: Františkánska, Poštová, Biela, Uršulínska, Univerzitná, Alžbetina, Hrnčiarska, Mlynská, Zvonárska, Vrátna, Štúrova a na námestí Osloboditeľov.

Cyklistom bude umožnená jazda v pešej zóne maximálnou rýchlosťou 10 km/hod a budú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom. V prípade potreby budú musieť zosadnúť z bicykla, aby neohrozili chodcov a neobmedzili ich v pohybe. Chodci môžu cesty v pešej zóne využívať v celej ich šírke. 

Takýto zámer súvisiaci s upokojením dopravy odobril súhlasným stanoviskom aj Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach a mesto Košice ako cestný správny orgán. Vďaka týmto zmenám sa očakáva podstatné zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zlepšenie podmienok pre cyklistov a čiastočná redukcia tranzitnej dopravy. Dôjde tým aj k skvalitneniu života obyvateľov a návštevníkov centra mesta. 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa