Oceliar Rasťo Šelepský mení krajinu na svoj obraz

Článok

Oceliar Rasťo Šelepský mení krajinu na svoj obraz


Chcel by sa opäť raz kúpať v rieke Hornád.

Minulý týždeň boli ocenení v rámci celej korporácie dobrovoľníci, ktorým nie je ľahostajné prostredie, kde žijú, alebo ľudia, boriaci sa s nejakými problémami. Poukázať na nezištné konanie mohol ktokoľvek z nás a nominovať kolegyňu alebo kolegu v rámci súťaže Dobrovoľník roka United States Steel.

Medzi ocenenými dobrovoľníkmi za U. S. Steel Košice boli aj Rastislav Šelepský a Ladislav Stupák (viac v článku: U. S. Steel Košice - Dobrovoľníkom roka sa stáva... (usske.sk)

Položili sme im pár otázok a dnes na ne odpovedá prvý z oslovených, Rasťo Šelepský, majster údržby oceliarne 2, ktorý založil a vedie občianske združenie Priatelia trstenskej prírody.

Spomínate si ešte na svoju prvú dobrovoľnícku akciu? O čo išlo?

„S rovesníkmi sme ako stredoškoláci u nás na dedine z času na čas upratovali verejné priestranstvá a za to nám obec umožnila využívať priestory bývalej materskej škôlky a prerobiť si ich na náš mládežnícky klub. Tí, ktorí sme sa vtedy dali dokopy, sme po 30 rokoch založili občianske združenie a stále sa stretávame na našich dobrovoľníckych podujatiach.

Z terajších akcií, už v rámci občianskeho združenia, to bolo upratovanie čiernych skládok v okolí mŕtveho ramena Hornádu pri našej obci. V ten deň sme okrem iného vyzbierali 150 pneumatík rôznych veľkostí, preto si túto akciu budem pamätať navždy.“

Kedy a prečo ste začali uvažovať o vytvorení občianskeho združenia?

Občianske združenie sme založili v roku 2009. Bolo to potrebné, aby sme sa mohli uchádzať o malé finančné granty.

V čom sme sa vo vzťahu k životnému prostrediu za posledné roky zlepšili a kde stále máme rezervy?

Veľkým prínosom je separovanie komunálneho odpadu a konečne sa zaviedlo do praxe aj zálohovanie PET fliaš.

Kde máme rezervy? Všade. Spomeniem jednu. Za mojich detských čias bola v horúcich letných mesiacoch, počas víkendov, celá dedina v  Hornáde. Po brehoch to bola samá deka a košíky  s občerstvením.  Dnes  si rozmyslíte, či do tej vody vstúpite, lebo aj voľným okom je vidno, že aj  čističky odpadových vôd majú rezervy.

Do aktivít ste dokázali zapojiť aj mnohých ďalších zamestnancov USSK alebo ľudí z komunity. Poraďte, čo zaberá pri ich motivovaní?

Od narodenia žijem v Trstenom pri Hornáde, preto v mojom prípade ide o priateľov, rovesníkov, naše rodiny. Je to už tradícia, že stále niečo pre našu komunitu nezištne urobíme. Pre ostatných sú motiváciou naše výsledky. Samozrejme, netreba zabúdať, že po práci musí byť aj zábava.

Zamestnanci USSK tvoria zdravé jadro priateľov trstenskej prírody. Zľava doprava: Bartolomej Deák, Peter Šelepský, Rasťo Šelepský, Rasťo Lipták.

Aké akcie alebo projekty máte pri ochrane životného prostredia naplánované na tento rok?

Keďže sledujeme trend znižovania hladín spodných vôd v našich studniach, chceme na potoku, ktorý do obce priteká z blízkych Slanských lesov, zrealizovať vodozádržné hrádze, aby viacej vody vsiaklo do pôdy a nie iba odtieklo do Hornádu. Samozrejme, že do tejto aktivity zapojíme aj žiakov a pedagógov našej základnej školy a určite k tejto téme pre nich zorganizujeme odbornú prednášku.

Ďalej sa na školskom políčku postaráme o stromčeky v „Škôlke stromov venovanej pani prezidentke Zuzane Čaputovej“, ktorú sme vysadili v roku 2021 a ktorú pani prezidentka osobne navštívila.

V lipovej aleji pri cyklotrase, ktorú sme vysadili aj s finančnou pomocou U. S. Steel Košice, urobíme údržbu, to znamená úpravu korún, kosenie a určite ešte nájdeme verejný priestor, kde nejaké nové stromy vysadíme.

Tieto naše plány budeme môcť zrealizovať hlavne vďaka finančnej podpore U. S. Steel Košice, ktorá je spojená s ocenením Šampión dobrovoľníctva a za ktorú v mene nášho občianskeho združenia veľmi pekne ďakujem.

My len pripomíname, že hoci bol náš kolega Rasťo Šelepský tentokrát ocenený v rámci celej korporácie United States Steel, Dobrovoľníkom roka v U. S. Steel Košice sa stal už v roku 2011 (na snímke s vtedajším prezidentom USSK Davidom Rintoulom).

Získal aj Cenu Nadácie Orange, Cenu za krajinu či ocenenie Priateľ východu. Nielenže sa zapája do mnohých dobrovoľníckych podujatí organizovaných našou firmou, ale s priateľmi v rámci občianskeho združenia sa podieľal na oživení mŕtveho ramena rieky Hornád, popularizácii včelárstva, vysadení lipovej aleje na cyklochodníku do Skároša či vybudovaní dažďovej záhrady v obecnej škole. Klobúk dole pred ľuďmi ako on, ktorí si vyhrnú rukávy a prinášajú pozitívnu zmenu pre všetkých!

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa