Dobrovoľníkom roka sa stáva...

Článok

Dobrovoľníkom roka sa stáva...


Na titulnej snímke zľava doprava Bartolomej Deák spolu s oceneným Rastislavom Šelepským, Iveta Falatová v zastúpení Dany Gogovej a Ladislav Stupák spolu s kolegami Katarínou Hudákovou, Jánom Hudákom a Rolandom Bartkom.

V korporačnej súťaži zaujala pomoc Ukrajine aj naše environmentálne aktivity

Každého, kto sa akokoľvek angažuje vo svojej komunite a nezištne pomáha tým, ktorí to potrebujú, mohla zaujať korporačná súťaž Dobrovoľník roka USS za rok 2022. Jej cieľom bolo oceniť dobrovoľnícku prácu zamestnancov United States Steel, ktorú robia vo svojom voľnom čase pre svoje komunity, povzbudiť ich a zároveň im poskytnúť finančnú podporu pre ich ďalšiu nezištnú pomoc.

Výsledky sme sa dozvedeli zo slávnostného ceremoniálu vysielaného online z Pittsburghu 25. januára 2023. Dobrovoľníkom roka 2022 sa stal Raymond Tarnow zo závodu Midwest neďaleko Gary Works v štáte Indiana. Ray je vojnový veterán, ktorý pomáha ostatným, najmä starším veteránom vyrovnať sa s post-traumatickom stresovou poruchou, úzkosťami či depresiou. Okrem morálneho ocenenia získal aj 15000 USD na svoje ďalšie aktivity prostredníctvom Organizácie pre zdravotne postihnutých veteránov. Ray im pomáha žiadať o kompenzácie a služby, na ktoré majú nárok, ale častokrát sa v celom procese nevedia zorientovať. „Všetci sme zvyknutí vidieť veteránov, ktorým chýbajú končatiny alebo ktorých jazvy vidno, ale takmer každý veterán má aj jazvy, ktoré nevidno,“ hovorí Ray a dodáva: „V našej krajine vládne kríza duševného zdravia.“

Víťaza vyhlásil a Rayovi Tarnowovi osobne zagratuloval prezident korporácie USS David Burritt: „Obdivujem vašu prácu a ďakujem vám za všetko, čo robíte. V našej spoločnosti je bezpečnosť na prvom mieste, a to nie je len fráza. Nejde len o fyzické bezpečie, ale rozprávame sa aj o duševných problémoch a tabu okolo nich. Veľmi nám záleží aj na ochrane duševného zdravia, čo u nás nazývame 360-stupňová bezpečnosť.“

 

Ďalší dobrovoľníci z jednotlivých prevádzok korporácie získali na základe rozhodnutia výberovej komisie ocenenie Šampión dobrovoľníctva. Zvyčajne je to jeden za každú prevádzku. V prípade U. S. Steel Košice však bolo výnimočne ocenené úsilie až troch zamestnancov.

Mimoriadne ocenenie Špeciálny šampión dobrovoľníctva získala Dana Gogová, koordinátorka BOZP.  Od prvého momentu po zriadení centra prvého kontaktu pomáhala utečencom z Ukrajiny po vpáde ruských vojsk. Pripravovala žemle, bagety, teplé nápoje, vydávala teplú stravu, triedila hygienické potreby od darcov. Bez nároku na štátnu pomoc ubytovala ukrajinskú matku s dcérou. Danka za svoju nezištnú pomoc dostáva aj finančný dar 10000 EUR pre Slovenský červený kríž v Košiciach.

Titulom Šampión dobrovoľníctva bol ocenený aj Rastislav Šelepský (na snímke počas stretnutia s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou), ktorý pracuje ako majster údržby oceliarne 2. Dlhodobo sa aktívne podieľa na ochrane a rozvoji životného prostredia, výsledkom čoho sú viaceré úspešné projekty. Motivuje k pozitívnej zmene a zodpovednosti za životné prostredie čo najviac ľudí, vrátane mladej generácie. Za svoju dobrovoľnícku angažovanosť získava 5000 EUR pre občianske združenie Priatelia trstenskej prírody, ktoré vedie.

Šampiónom dobrovoľníctva za rok 2022 sa stáva aj Ladislav Stupák, operátor v DZ Teplá valcovňa. Ladislav so svojimi priateľmi a kolegami založil občianske združenie Save Nature by Čivas, v rámci ktorého sa pustili do čistenia čiernych skládok. Postupne na environmentálnych projektoch stále viac spolupracujú s políciou, samosprávami, školami a ďalšími neziskovými organizáciami. Rovnako aj Ladislav na pokračovanie aktivít získava pre svoje občianske združenie finančný dar 5000 EUR.

Medzi prvými pogratuloval oceneným zamestnancom USSK viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga: „Do korporačnej súťaže sme sa zapojili prvý raz a odprezentovali dobrovoľníctvo zamestnancov našej košickej prevádzky. Gratulujem vám a ďakujem za všetko, čo ste pre komunitu vykonali.“ Viceprezidenta Kiraľvargu zaujal aj rozsah dobrovoľníckych aktivít naprieč celou korporáciou, osobitne význam dobrovoľných hasičov.

Uznanie oceneným zamestnancom vyjadril aj prezident USSK Jim Bruno: „V mene celej spoločnosti som na vás hrdý za všetku vašu snahu, všetku prácu, ktorú ste odviedli. Veľmi pekne vám ďakujem. U. S. Steel Košice je opäť o niečo lepším miestom vďaka vášmu úsiliu.“

Prezident USSK poďakoval aj všetkým ostatným dobrovoľníkom, ktorí investovali veľké množstvo svojho času, svojej energie a snahy, aby pomohli miestnej komunite. Osobitne vyzdvihol tých, ktorí pomohli ľuďom utekajúcim do bezpečia z Ukrajiny zasiahnutej vojnou. „Vy všetci predstavujete to najlepšie, čo v nás je. Neviem slovami ani vyjadriť, aký som za to vďačný a som si istý, že rodiny, ktorým ste pomohli, sú na tom rovnako.“

Celkovo dobrovoľníci, ktorí boli do súťaže nominovaní zo všetkých prevádzok USS, odpracovali v rámci nezištnej služby pre komunitu 22 tisíc dobrovoľníckych hodín. Rasťo Šelepský týchto ľudí veľmi výstižne charakterizoval slovami: „Pri dobrovoľníctve sa spájajú optimisti, pozitívne naladení ľudia, ktorým záleží na tom, ako sa nám žije. Sú to ľudia, na ktorých sa dá spoľahnúť.“

Rozhovory s našimi ocenenými kolegami prinesieme už čoskoro.

 

Zoznam ďalších ocenených Šampiónov dobrovoľníctva v súťaži Dobrovoľník roka 2022:

James Borkowski, dobrovoľný hasič, Clairton

Chad Buus, práca s mládežou, Minntac

Justin Calderone, sociálna práca a vzdelávanie, Irvin Works

Earl Gardner, civilná vzdušná ochrana, Clairton

Jesse Hall, dobrovoľník Americkej spoločnosti pre rakovinu, Garry Works

Aaron LaGorga, tréner baseballu pre zdravotne znevýhodnené deti, Huston

Joe Petrovich, podpora športovania pre ľudí s telesným a mentálnym znevýhodnením, Midwest

Julie Ray, starostlivosť o mačky bez domova, Pittsburgh

Robin Sampson, podpora vzdelávania detí, Granite City

Bob Sterns, rýbarčenie s vojnovými veteránmi, Minntac

John Walter, dobrovoľný hasič, Edgar Thomson Plant

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa