Nová veda a ekológia v Steel parku

Článok

Nová veda a ekológia v Steel parku


Okrem hravých vedeckých exponátov súvisiacich s kovom  sa v Steel parku už čoskoro dozvie mládež, predovšetkým žiaci základných škôl, viac o ekológii.

Ubehlo už bezmála jedenásť rokov od otvorenia jedinečnej a dovtedy neobvyklej expozície kreatívnej fabriky Steel Park, ktorá vznikla na základe intenzívnej spolupráce garanta projektu - spoločnosti U. S. Steel Košice s Technickou univerzitou v Košiciach, Slovenskou akadémiou vied a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Projekt, ktorý bol jedným z ťahúňov Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, si dal za cieľ naštartovať technické a vedecké myslenie v povedomí žiakov a študentov v meste i celom regióne a spopularizovať medzi nimi príťažlivou, hravou a kreatívnou formou svet techniky a technológií. Vývoj však ide stále dopredu. Ako docieliť, aby bol Steel Park ešte obľúbenejším, atraktívnejším a účelovým miestom na vzdelávanie aj v budúcnosti?

Zaujímavé plány na modernizáciu kreatívnej fabriky má príspevková organizácia mesta Košice – K13 Košické kultúrne centrá do pôsobnosti ktorej Steel park spadá od roku 2013.

„Steel Park v čase svojho vzniku prezentoval autorskú, dizajnovú a technologicky unikátnu zostavu exponátov prepájajúcich hravosť a vedu na podtexte metalurgického procesu. Určená bola prednostne pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Ako ukázal čas, v súčasnosti väčšinu návštevníkov tvoria žiaci základných škôl a ich mladší súrodenci v sprievode rodičov a pedagógov. Táto skúsenosť nám predurčuje charakter nového pohľadu na exponáty v užívateľskej rovine. Z ideového pohľadu považujeme za nosnú tému ekológiu a nasmerovanie rôznych fyzikálnych a iných procesov na poukázanie vzťahu medzi poznaním sveta a jeho ochranou. Kľúčové pojmy, ako sú obnoviteľné zdroje, primárne energie či recyklácia sú kompatibilné s mnohými existujúcimi exponátmi v Steel Parku, ktoré sú vďaka dlhodobej údržbe a opatere stále funkčné. Niektoré postačí jemne upraviť, niektorým zmeniť obsah a zachovať formálnu funkčnosť,“  informoval  Mgr. Ing. Martin Dani, ktorý je poverený zastupovaním štatutárneho orgánu K 13 – Košické kultúrne centrá.

„Koncepcia nových exponátov by mala prezentovať kontinuitu s predošlým programom vo svetle nových vedomostí, technológií a aj spoločenských výziev. Zacielenie na vedu by sme radi pretavili od prítomnosti a energie Zeme cez vesmír až k vedecko-technickým funkciám sci-fi, ktoré napovedajú budúce scenáre ľudstva,“ uviedol doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD, z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa podieľa na novej koncepcii expozície.

Podobne, ako v rokoch vzniku Steel Parku, aj v tomto čase sa podarilo vytvoriť  tím odborníkov z košických univerzít a Slovenskej akadémie vied, rozšírený aj o zručných remeselníkov, ktorí pomôžu pri realizácii vybraných exponátov. Na pravidelných  stretnutiach spoločne kreujú jednotlivé prístupy a exponáty.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa