Kto nájde priateľa, nájde poklad

Článok

Kto nájde priateľa, nájde poklad


Medzi prijímateľmi podpory zo strany Nadácie U. S. Steel Košice je niekoľko rokov aj Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. Už 23 rokov sa jeho vedenie spolu s tímom vychovávateľov a profesionálnych rodičov snažia byť pre päťdesiat chlapcov a dievčat, v prípade ktorých biologickí rodičia zlyhali, druhou rodinou. Štyridsať detí našlo svoj druhý domov v budove tohto neštátneho zariadenia, ďalších desať je umiestnených v profesionálnych náhradných rodinách.

„Riešime úplne rovnaké problémy, ako väčšina bežných viacdetných rodín,“ vraví riaditeľ detského domova Štefan Straka.

„Od plienok po pubertu, detskej hry po uplatnenie sa v živote, od kamarátov po vážne ľúbostné vzťahy, od šťastného úsmevu po bolestný plač, od beťárstva po vážne pochybenie, od zdravia po ťažkú chorobu i od pokoja po agresivitu. Robíme to však radi a myslím si, že aj dobre,“ mieni. A nezabudne dodať, ako veľmi si všetci cenia pomoc a podporu, ktorých sa im zo strany Nadácie U. S. Steel Košice i košickej oceliarne v ostatných rokoch dostáva.

 „Kto nájde priateľa, nájde poklad. No a my ten poklad nachádzame znovu a znovu...Prečo tak hovorím? Pretože ľudia  z U. S. Steel Košice nám dávajú aj kus zo seba. Bez pomoci nadácie by sme veľa vecí nezažili, veľa vecí nerobili... Deti športujú, spievajú, tancujú, chodia na výlety, zlepšuje sa im bývanie, stretávajú kamarátov, pripravujú sa do života. Dostali sme sa do vyššieho levelu, kde by sme bez pomoci zo strany nadácie určite neboli. To nás utvrdzuje v tom, že existujú ľudia, ktorí si všímajú našu prácu a vážia si ju, vidia jej výsledky a sú pripravení nás podporiť. Táto pomoc nie je len finančná, ale aj emocionálna. Taká... neobyčajne ľudská.“

Projektov, ktoré sa detskému domovu podarilo vďaka Nadácii U. S. Steel Košice zrealizovať, nie je málo. Spomenúť možno pomoc pri rekonštrukcii bytov a výmene vybavenia, financovaní ľadovej plochy,  kúpe auta, zabezpečení materiálu na ručné práce, vybavení dielne, športového výstroja, či pri organizovaní Dňa detí v Medzeve alebo návšteve ZOO v Košiciach. „Boli to tiež hokejové zápasy v Steel aréne, Medzinárodný maratón mieru, Košické Benátky, alebo veľmi cenený projekt Stromček prianí, ktorého sme ostatné roky súčasťou.

Poviem to takto: je pre nás darom aj požehnaním, že máme možnosť spolupracovať s nadáciou a s takými skvelými ľuďmi. Ďakujeme!“ konštatuje Štefan Straka.

Magdaléna FECURKOVÁ

x x x

Chcete pomôcť Nadácii U. S. Steel Košice pomáhať? Stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 %  zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré nájdete na intranete a v aplikácii X App Košice. Odovzdať ho treba na príslušné oddelenie odboru Mzdy, resp. na Zamestnanecké centrum, a to najneskôr do 22. apríla 2024.

Ak si budete podávať daňové priznanie sami, iste vám poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice

Sídlo: 044 54 Košice, Vstupný areál U. S. Steel

Právna forma: nadácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa