Konšpiračný index je na Slovensku veľmi vysoký

Článok

Konšpiračný index je na Slovensku veľmi vysoký


Z predchádzajúcich článkoch o konšpiráciách a hoaxoch už vieme, že dôveru ku konšpiráciám a hoaxom nehrá výraznú úlohu vzdelanie, religióznosť, či vek.

Problematikou ako spoločnosť prijíma konšpiračné teórie sa zaoberali vedci z Francúzska a naši vedci z  Centra pre bioetiku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Použili pri tom metodiku nazývanú konšpiračný index. Ten sa počíta ako priemer kladných odpovedí na štandardné konšpiračné otázky.

Z prieskumu vyplynulo, že na Slovensku je konšpiračný index extrémne vysoký. Slovensko sa tak v akceptácii konšpirácií radí ku krajinám ako Mexiko či Turecko a žiaľ máme bližšie ku Keni či Južnej Afrike ako k vyspelým krajinám sveta. V štúdii francúzskych vedcov publikovanej vo vedeckom časopise Social Science Information najvyššiu hodnotu konšpiračného indexu až 38 mala Keňa a Južná Afrika, 25.3 malo Turecko, Japonsko alebo Spojené kráľovstvo majú index 8-9 a na opačnej strane má najnižší index Dánsko, iba 6.3. Na Slovensku dosahuje konšpiračný index hodnotu 30,27, čo je jedna z úplne najvyšších hodnôt zo všetkých krajín, kde sa prieskum podľa tejto metodiky doteraz realizoval.

Pracovný tím odborníkov z Centra pre bioetiku zisťoval nielen to, do akej miery obyvatelia Slovenska dôverujú konšpiračným teóriám, ale napríklad aj vedeckú gramotnosť. Medzi otázkami súvisiacimi s vedeckou gramotnosťou bola i táto: Súhlasíte s tvrdením, že pravekí ľudia žili spolu s dinosaurami? Až 20 percent opýtaných na ňu odpovedalo kladne. Hodnota indexu vedeckej gramotnosti (počíta sa podobne ako konšpiračný index) sa za posledných osem rokov nezmenila. Na otázku, či súhlasíte, že Slnko je stredom vesmíru, odpovedalo v roku 2014 kladne 60 percent a v roku 2022 to bolo 56 percent ľudí.
Znie to až neuveriteľne. 

Výskum Centra pre bioetiku odhalil pre nás smutnú správu, že Slovensko je nielen Európskym rekordérom v akceptovaní konšpiračných teórií, ale dokonca patrí k celosvetovým rekordérom.


Zdroje:
Laurent Cordonier, PhD. a Gérald Bronner, Paris Diderot University
Florian Cafiero, Science Po Paris
p
rof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. a kol., Centrum pre bioetiku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa