Do uzavretia prijímania žiadostí ostávajú dva týždne

Článok

Do uzavretia prijímania žiadostí ostávajú dva týždne


Pripomíname, že o grant z programu Spoločne pre región 2024 sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskej spoločnosti.
Granty v maximálnej výške 3 000 eur budú udelené na podporu realizácie inovatívnych projektov vo sfére zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, zmysluplných voľnočasových aktivít pre deti a mládež, environmentálneho vzdelávania a zachovania kultúrneho dedičstva.
Žiadosti prijímame do piatka 8. marca 2024.
Podmienky programu a povinné dokumenty nájdete tu:
https://www.usske.sk/sk/komunita/spolocne-pre-region

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa