Zóna so zachovaným vodným prvkom už naberá zelené kontúry

Článok

Zóna so zachovaným vodným prvkom už naberá zelené kontúry


Na ďalšom pravidelnom kontrolnom dni sa stretli včera, 5. októbra 2023, zástupcovia realizátorov projektu zelenej zóny so zachovaným vodným prvkom, ktorá vyrastá pred hlavnou administratívnou budovou U. S. Steel Košice na mieste bývalej fontány. Dielo už naberá reálne kontúry. Hotový a vydláždený je aj obvodový chodník, na ktorý budú osadené lavičky, prechod cez budúce jazierko od vchodu do hlavnej administratívnej budovy k jedálni je premostený oceľovou lávkou.

Stavebné práce, ktoré realizovala dodávateľská firma Mitop, s.r.o., sú ukončené, pracuje sa už iba na odstraňovaní drobných nedorobkov. Stavbu teda prenechávame odborníkom z Botanickej záhrady UPJŠ , aby sa ujali ukončenia tohto pekného diela a začali ho osadzovať bio solitérmi a rastlinkami. Dotvoria tak jeho ráz a vdýchnu mu život,“ zhodnotil súčasnú situáciu na stavbe Albert Vinc, vedúci oddelenia Realizácia stavieb z inžinieringu. U. S. Steel Košice, ktoré malo riadenie celého projektu na starosti. Na jeho technickej projektovej časti spolupracovali aj architekti z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

„Našim cieľom bude teraz vytvoriť napodobneninu prírodného jazierka, a to so všetkými jeho atribútmi. Spestríme ho pomerne širokým sortimentom aj na pohľad atraktívnych rastlín. Riešime dve zóny tohto mini parčíka. Jedna bude v priamom kontakte s vodou a vlhkosťou, výnimočne odlišná od ostatných plôch v areáli fabriky, čiže neustále napájaná a zvlhčovaná. Sortiment rastlín, ktoré tu nájdu svoje miesto pre život, zodpovedá biotopu mokrade,“ uviedol Robert Gregorek, vedúci oddelenia Okrasné a úžitkové rastliny Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. V rámci druhej zóny začali botanici na obvodovú časť revitalizovaného objektu vysádzať rastliny a dreviny, ktoré majú ambíciu vrhať tieň a vytvoriť kulisu voči ruchu z okolia.

Zámerom tohto environmentálneho projektu je tiež, ako zdôraznil Robert Gregorek, venovať pozornosť budúcemu vývoju flóry a fauny v špecifickom priemyselnom prostredí.

Už v najbližších dňoch začnú centrálne jazierko v rastúcej oddychovej zóne postupne napúšťať vodou. Svoje miesto pre život v ňom nájde celý rad vlhkomilných, močiarnych a vodných rastlín. Okrem iných napríklad aj viaceré odrody majestátneho lekna. Krásu jeho kvetov budeme môcť obdivovať, podľa slov Roberta Gregoreka, už v budúcom roku. Medzi množstvom vodných rastlín, vysadených po obvode brehovej časti jazierka, budú dominovať močiarne kosatce – žlté, biele a  modré, ale aj množstvo iných kvitnúcich a listom okrasných druhov, ktoré obľubujú práve takéto miesta.

(K téme sa vrátime.)

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa