Zaujímavé Treningové centrum pre inkluzívne zamestnávanie

Článok

Zaujímavé Treningové centrum pre inkluzívne zamestnávanie


Včera (30. marca 2023) sa uskutočnilo stretnutie zamestnávateľov k téme Inkluzívne zamestnávanie na Slovensku. Účastníkmi stretnutia boli finalisti a laureáti ocenenia Roma Spirit v kategórii Spoločnosť & Zamestnávateľ. Okrem našej spoločnosti boli prítomní zástupcovia spol. Whirlpool, ktorá bola zároveň hostiteľom podujatia, VSE Holding, Lear, Dekra, TESCO, starosta obce Zborov a neziskové organizácie Roma Spirit, Človek v ohrození, Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky a ďalšie neziskové organizácie.

Na podujatí vystúpil a myšlienku inkluzívneho zamestnávania podporil Gautama A. Rana, veľvyslanec Spojených Štátov Amerických na Slovensku. Zdôraznil, že okrem zamestnania je dôležité i vzdelávanie a dôstojné bývanie.

Tieto témy najviac rezonovali i v príhovore Jána Hera, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, laureáta ocenenia Roma Spirit 2012 a člena Prípravného výboru Roma Spirit. Ocenil, že sa podarilo uskutočniť takéto stretnutia, ktoré môžu priniesť efektívne a systémové riešenia. Organizátorka stretnutia Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, producentka Roma Spirit poďakovala všetkým za ich úsilie realizovať myšlienku Rovnosť príležitostí v praxi.

V oblasti vzdelávania je to nielen spolupráca so školami ale aj prepojenie z praxou. V oblasti zamestnávania sa diskutovalo o priamom zamestnávaní na TPP alebo prostredníctvom úzkej spolupráce so sociálnymi podnikmi. Dôležitosťou súčasťou komplexného riešenia je i zabezpečenie dôstojného bývania. Účastníci sa zhodli na tom, že ubytovanie nemá byť poskytnuté zadarmo ale je tu už osvedčené riešenie a to forma sporenia a pôžičkového programu Slovenskej sporiteľne, ktoré umožňuje zamestnaným Rómom odkúpiť si a podieľať sa na výstavbe nízkonákladových rodinných domčekov.

Okrem výmeny skúsenosti a prezentácií spoločností a neziskových organizácií na tému inkluzívneho zamestnávania zaujímavou a inšpiratívnou časťou stretnutia bola prehliadka Tréningového a Kompetenčného Centra pre rovnosť príležitostí, ktoré zriadila spoločnosť Whirlpool (pozrite si galériu). Centrum okrem toho, že rozvíja zručnosti novoprijatých zamestnancov, interaktívnou formou približuje problematiku bezpečnosti a environmentálnej zodpovednosti.

Stretnutie vytvorilo nielen priestor na vzájomne zoznámenie sa, ale umožnilo vymeniť si skúseností pri podpore a presadzovaní inklúzie v zamestnávaní.


Foto: František Gregor

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa