Zástupcovia UE v Krakove a TU Košice v U. S. Steel Košice

Článok

Zástupcovia UE v Krakove a TU Košice v U. S. Steel Košice


Skvalitnenie výučby manažérstva kvality v ére Industry 4.0 je nosnou témou medzinárodnej spolupráce troch univerzít: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Fakulta manažmentu a kvality), Univerzity Tomáša Baťa v Zlíne (Fakulta logistiky a krízového riadenia) a Technickej univerzity v Košiciach (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie). Finančne je projekt podporovaný z prostriedkov Visegrádskeho fondu.

V rámci tohto projektu spolupráca prináša nielen vzájomnú výmenu poznatkov, skúseností a implementácie Industry 4.0 v praxi ale aj vzájomnú výmenu prednášok pedagógov na jednotlivých univerzitách, čo umožňuje študentom oboznámiť sa s touto problematikou a prístupom k nej nielen pohľadom svojej krajiny ale aj okolitých krajín.

Dnes (7. marca) na tému Industry 4.0 prednášali na pôde Technickej univerzity v Košiciach pedagógovia z UE v Krakove prof. Slawomir Wawak a Ewelina Senczyszyn-Roźek.

Pri tejto príležitosti v sprievode kolegov z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, Róberta Kočiška Denisy Mikušiakovej, navštívili i prevádzky našej spoločnosti.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa