Zajtra bude Svetový deň vody

Článok

Zajtra bude Svetový deň vody


Už zajtra, 22. marca, si pripomíname Svetový deň vody, ktorý v roku 1993 po prvý raz vyhlásila Organizácia spojených národov.  Jeho hlavnú myšlienku  prezentuje aj na svojej webovej stránke. „Voda môže vytvoriť mier alebo vyvolať konflikt. S rastúcimi vplyvmi zmeny klímy a rastúcou populáciou existuje naliehavá potreba spojiť sa v rámci krajín a medzi nimi, aby sme chránili a zachovali náš najcennejší zdroj.“

Tohtoročným mottom Svetového dňa vody je Voda za mier.

Jeho kľúčovými posolstvami podľa OSN sú:

  • Voda môže vytvoriť mier alebo podnietiť konflikty. Keď je voda vzácna alebo znečistená, alebo keď ľudia bojujú o prístup k nej, napätie môže narastať. Spoločnou prácou v oblasti vody môžeme vyvážiť potreby vody pre každého človeka a pomôcť stabilizovať svet.
  • Prosperita a mier závisia od vody. Keďže národy zvládajú klimatické zmeny, masovú migráciu a politické nepokoje, musia dať spoluprácu v oblasti vody do centra svojich plánov.
  • Voda nás môže vyviesť z krízy. Môžeme podporiť harmóniu medzi komunitami a krajinami zjednotením okolo spravodlivého a udržateľného využívania vody – od dohovorov OSN na medzinárodnej úrovni až po opatrenia na miestnej úrovni.

Zdroj: https://www.un.org/en/observances/water-day

Naša spojitosť s vodou v našich domovoch či bytoch začína otočením vodovodného kohútika a končí na úrovni odtoku. Nevidíme súvislosti  čo sa stalo ešte predtým, ako k nám voda prišla a čo sa s ňou stane po tom, ako sme ju použili. Asi budete so mnou súhlasiť, že z tohto pohľadu je zodpovednosť za hospodárenie s vodou nízka.

Platí však, že každý z nás má svoj podiel zodpovednosti za hospodárenie s vodou a ako veľký ten podiel je, závisí od našej vlastnej spotreby. Nikto samozrejme nechce, aby sme vodu prestali používať na úkor našej hygieny a zdravia. Ide len o to, aby sme ju spotrebovávali racionálne a uvážene.

Že neviete, kde môžete vodou šetriť? Skúsme porozmýšľať, kde sa s ňou v našom okolí dá hospodárnejšie narábať.

Šetriť vodou môžeme pri každodenných rutinných činnostiach. Napríklad tým, že skrátime čas sprchovania sa, nebudeme si umývať zuby pod stále tečúcou vodou, či tak, že si do pohára napustíme presne toľko vody, koľko vypijeme. Prebytočnú vodu netreba vylievať, stále ju môžeme využiť na zalievanie kvetov v záhrade, či na umývanie rôznych predmetov.

Viac tipov ako šetriť vodou (alebo ako zabrániť kontaminácii podzemnej vody) sa dozviete aj z videa kampane Environmental excellence.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa