United States Steel Corporation hlási rekordné výsledky za druhý štvrťrok 2022

Článok

United States Steel Corporation hlási rekordné výsledky za druhý štvrťrok 2022


  • Čistý zisk v druhom štvrťroku vo výške 978 miliónov USD. Vykázaný čistý zisk na zriedenú akciu vo výške 3,42 USD
  • Rekordný upravený čistý zisk v druhom štvrťroku vo výške 1 104 mil. USD. Upravený čistý zisk na zriedenú akciu vo výške 3,86 USD
  • Rekordná upravená EBITDA v druhom štvrťroku vo výške 1 620 mil. USD

PITTSBURGH, 28. júla 2022 – Spoločnosť United States Steel Corporation (NYSE: X) zverejnila v druhom štvrťroku 2022 čistý zisk vo výške 978 miliónov USD alebo 3,42 USD na zriedenú akciu. Upravený čistý zisk bol 1 104 mil. USD alebo 3,86 USD na zriedenú akciu. Pre porovnanie, čistý zisk v druhom štvrťroku 2021 bol vo výške 1 012 miliónov USD alebo 3,53 USD na zriedenú akciu. Upravený čistý zisk za druhý štvrťrok 2021 bol 1 050 mil. USD alebo 3,67 USD na zriedenú akciu.

Segment U. S. Steel Europe vykázal za druhý štvrťrok zisk pre úrokmi a zdanením vo výške 280 miliónov USD. Pre porovnanie, za druhý štvrťrok 2021 dosiahol segment U. S. Steel Europe zisk pre úrokmi a zdanením vo výške 207 miliónov USD. V druhom štvrťroku 2022 dosiahli investičné výdavky 17 miliónov USD a výrobné kapacity boli využité na 98 %.

„Náš rekordne najlepší druhý štvrťrok bol poháňaný silným výkonom v našich rôznych prevádzkových segmentoch,“ komentoval prezident a CEO U. S. Steel David B. Burritt.  „Keďže pokračujeme v demonštrácii realizácie našej stratégie, je načase zamyslieť sa nad tým, aký veľký pokrok sme dosiahli za posledných dvanásť mesiacov, keďže sme preukázali pokračujúcu rekordnú výkonnosť v oblasti bezpečnosti, vygenerovali sme takmer 6,7 miliardy USD upravenej EBITDA a viac ako 4 miliardy USD voľného peňažného toku, vytvorili sme viac ako 3 miliardy USD hotovosti a vrátili takmer 850 miliónov USD akcionárom, vrátane júlovej aktivity spätného odkúpenia.“

Burritt pokračoval : „Odvážne rozhodnutia, ktoré sme urobili, keď sme investovali do našich konkurenčných výhod, z nás robia silnejší biznis, ktoré vytvára trvalú hodnotu pre našich akcionárov počas celého cyklu. Dobre načasovaná akvizícia spoločnosti Big River Steel vytvorila najlepší udržateľný segment Mini Mill vo svojej triede, ktorý za posledných dvanásť mesiacov predstavoval takmer 30 % EBITDA z plochých valcovaných výrobkov spoločnosti U. S. Steel. Investovali sme do najmodernejšej výroby ocele z elektrických oblúkových pecí prostredníctvom dynamizácie náročnej energetiky a náš segment rúr teraz so ziskom zásobuje oživujúce sa trhy s ropou a plynom. Naše revitalizované integrované operácie ťažia z našej prítomnosti na rôznorodom koncovom trhu a obchodná stratégia zameraná na hodnoty, ktorá využíva naše hlboké vzťahy so zákazníkmi a schopnosť dodávať železnú rudu s najnižšími nákladmi nám umožňuje výrobu ziskových oceľových produktov. V Európe naša slovenská prevádzka prekonáva náročné podmienky a pokračuje v realizácii plánov odolnosti a opatrení na zmiernenie nákladov v prípade pokračujúceho hospodárskeho spomalenia v regióne.“

Burritt záverom komentoval výhľad spoločnosti: „Sme plní optimizmu, pokiaľ ide o budúcnosť spoločnosti U. S. Steel a veríme v našu schopnosť realizovať našu stratégiu Best for All® - To najlepšie pre všetkých. Zatiaľ čo niektoré spotrebiteľsky orientované trhy, ako je automobilový priemysel a spotrebiče, sa spomaľujú, dopyt po potrubiach a energii sa zrýchľuje. Preukázali sme záväzok dosiahnuť a udržať silnú súvahu, podporný profil splatnosti dlhu a vyvážený prístup k alokácii kapitálu. Dokončili sme povolenie na spätné odkúpenie akcií v hodnote 800 miliónov USD a s potešením dnes oznamujeme nové povolenie na spätné odkúpenie akcií v hodnote 500 miliónov USD. Prezentujeme príbeh „ukáž mi“, ktorý nám dáva príležitosť naďalej považovať naše akcie za atraktívnu investíciu. Vďaka zanieteniu a vytrvalosti sa tešíme na demonštráciu sily našej stratégie a zlepšenie hodnoty našej spoločnosti.“

Aktualizácia alokácie kapitálu:

Počas druhého štvrťroka 2022 spoločnosť spätne odkúpila svoje kmeňové akcie v hodnote 400 miliónov USD. K dnešnému dňu v treťom štvrťroku 2022 spoločnosť odkúpila 127 miliónov USD, čím vyčerpala zostávajúcu časť programu spätného odkúpenia akcií v hodnote 500 miliónov USD oznámeného v januári 2022. Predstavenstvo schválilo nový program spätného odkúpenia akcií v hodnote 500 miliónov USD, ktorý sa má začať v treťom štvrťroku 2022, v rámci ktorého môžu byť nesplatené kmeňové akcie spoločnosti z času na čas spätne odkúpené podľa uváženia vedenia.

Celá tlačová správa v anglickom jazyku je zverejnená na: www.ussteel.com

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa