U. S. Steel Košice podporí komunitné projekty na východnom Slovensku sumou 30 000 eur

Článok

U. S. Steel Košice podporí komunitné projekty na východnom Slovensku sumou 30 000 eur


U. S. Steel Košice, s.r.o. dnes otvorila 17. ročník grantového programu Spoločne pre región 2024. Ten je určený na podporu lokálnych komunitných projektov s aktívnym zapojením obyvateľov, vrátane zamestnancov U. S. Steel Košice. Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského kraja sa môžu uchádzať o grant vo výške 3 000 eur na projekty v štyroch oblastiach. Podporené môžu byť aktivity zvyšujúce bezpečnosť vo všetkých oblastiach života, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ako aj rozvojové aktivity pre deti a mládež. Vítané sú udržateľné riešenia realizované v partnerstve organizácií z viacerých sektorov.

Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov rozdelí 30 000 eur. Výzva s kritériami programu, formulár žiadosti a všetky povinné prílohy sú dostupné na webe

U. S. Steel Košice. Žiadosti o podporu je možné zasielať do 8. marca 2024.

Prezident U. S. Steel Košice James Bruno hovorí: „Prostredníctvom tohto programu dávame pomocnú ruku tým, ktorým rovnako ako nám záleží na tomto regióne a sú ochotní pre jeho rozvoj niečo urobiť. Obzvlášť si cením, že mnoho rokov sa ako dobrovoľníci alebo organizátori komunitného života v rôznych oblastiach zapájajú aj naši zamestnanci.“

V programe Spoločne pre región bolo od jeho vzniku podporených už 140 komunitných projektov celkovou sumou prevyšujúcou 351 000 eur.

Prihlasovacie dokumenty:
https://www.usske.sk/sk/komunita/spolocne-pre-region

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa