U. S. Steel, Equinor a Shell preskúmajú regionálne príležitosti v oblasti čistej energie

Článok

U. S. Steel, Equinor a Shell preskúmajú regionálne príležitosti v oblasti čistej energie


Spoločnosť United States Steel Corporation oznámila, že uzavrela nevýhradnú dohodu o spolupráci so spoločnosťami Equinor a Shell s cieľom podporiť centrum čistej energie, založené na spolupráci v regióne Ohio, v Západnej Virgínii a Pensylvánii.  Centrum by sa zameralo na možnosti dekarbonizácie, ktoré zahŕňajú využitie a ukladanie uhlíka (CCUS), ako aj výrobu a využitie vodíka.  Rozvoj tohto uzla a s ním súvisiacej infraštruktúry by vytvoril nové, udržateľné pracovné miesta, stimuloval hospodársky rast a pomohol by dosiahnuť výrazné zníženie emisií uhlíka.

Regionálny CCUS a vodíkový hub sú v súlade s ambíciami Spojených štátov a projektových partnerov realizovať nulovú bilanciu emisií uhlíka do roku 2050. Na podporu jeho rozvoja budú spoločnosti Equinor a Shell spoločne žiadať o financovanie z ministerstva energetiky USA určené na vytvorenie regionálnych centier čistej energie. U. S. Steel vyhodnocuje úlohu, ktorú môže zohrávať v centre, a to aj ako potenciálny účastník financovania, zákazník, dodávateľ alebo partner.

„Založenie nízkouhlíkového uzla v tomto regióne by mohlo mať zásadný vplyv na klímu aj hospodárstvo a vytvoriť udržateľné pracovné miesta, ktoré podporia rodiny po mnoho ďalších rokov,“ hovorí Grete Tveit z Equinor.  „Už 14 rokov sa angažujeme a investujeme do tohto regiónu a naša významná produkcia plynu v Apalačskom regióne sa ukázala ako dôležité nízkouhlíkové aktívum v našom portfóliu. V spolupráci s partnermi a miestnou komunitou sme hrdí na to, že môžeme pokročiť v tejto iniciatíve a v budúcnosti Ameriky s nulovou bilanciou emisií.“

S dostatkom nízkouhlíkového plynu, robustným priemyselným odvetvím a kvalifikovanou pracovnou silou sa región Tristate môže pochváliť optimálnym umiestnením potenciálneho uzla. Spoločnosti Equinor a Shell majú jedinečnú pozíciu na to, aby pomohli vybudovať centrum čistej energie v regióne, pričom každý z nich má niekoľko prevádzkových projektov po celom svete. U. S. Steel je historickým inovátorom a lídrom v energeticky efektívnej výrobe ocele. A má stratégiu zameranú na vytvorenie udržateľnejšej budúcnosti pre všetky zainteresované strany.

„Sme hrdí na spoluprácu so spoločnosťami Equinor a U. S. Steel,“ hovorí Lee Stockwell, GM USA pre zachytávanie a skladovanie uhlíka pre spoločnosť Shell a signatár dohody o spolupráci.  „Spoločne budeme naďalej využívať naše technické skúsenosti, existujúce siete a snažiť sa budovať partnerstvo s našimi zákazníkmi a ďalšími partnermi.“

„Spoločnosť U. S. Steel investuje značné zdroje na dosiahnutie cieľov udržateľnosti v našej stratégii Best for All® a vieme, že to všetko nedokážeme urobiť sami. Úspešné riešenie klimatickej krízy si vyžaduje verejnú a súkromnú spoluprácu,“ hovorí Richard L. Fruehauf, hlavný riaditeľ pre stratégiu a udržateľnosť spoločnosti U. S. Steel.  „Nemôžeme – a ani nebudeme – stáť na mieste a táto dohoda je ďalším úsilím o pokrok v ziskových, udržateľných oceľových riešeniach pre ľudí a planétu.“

Pre realizáciu skutočného potenciálu pracovného centra je rozhodujúca súkromná a verejná angažovanosť. Equinor, Shell a U. S. Steel budú zapájať miestny priemysel, prácu, vzdelávacie inštitúcie a komunity.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa