Ťažšie na cvičisku...

Článok

Ťažšie na cvičisku...


Vnútorné nádvorie Závodného hasičského útvaru U. S. Steel Košice „obsadil“ koncom marca požiarny kontajner Dräger „Fire Dragon“, ktorý umožňuje hasičom trénovať potenciálne nebezpečné požiarne situácie blízke realite. Konfrontovaní sú pri tom so skutočnými plameňmi, extrémnym teplom, zlou viditeľnosťou a hustým dymom. To im umožňuje precvičiť si riešenie núdzovej situácie čo najrealistickejšie.

„Naši hasiči, vstupovali do požiarneho kontajnera po predchádzajúcom teoretickom školení a nacvičení takzvaného 3D spôsobu hasenia.  Výcvik prebiehal pod vedením skúsených inštruktorov pripravených na zvládanie  nelineárnych foriem požiarov. Teda takých, ktorých vývoj a vznik sa nedá celkom dobre predpokladať kvôli rôznym fyzikálnym javom, ktoré môžu pri požiari nastať – zmene teploty, zmene vetrania,  obsahu kyslíka vo vzduchu a podobne. Jednou z foriem je napríklad fáza rollover, keď sa dym, ktorý vzniká pri požiari, sústreďuje pod stropom v silne ohriatej miestnosti. Jehou základnou charakteristikou je, že za vhodných podmienok dokáže horieť nakoľko je nasýtený horľavými plynmi a parami, ktoré produkuje požiar. Nelineárne formy požiaru sú ešte samozrejme aj iné. Ide o flashover  a backdraft. Tie sa ale nesimulujú, lebo pri nich ide už o explóziu.  Ale ich základné príznaky možno v tom kontajneri vidieť,  informoval veliteľ Závodného hasičského útvaru Benjamín Brandis.

„Chcem sa v tejto súvislosti poďakovať odboru Vzdelávanie  a rozvoj sa vypočutie našej žiadosti, čím sme získali príležitosť na precvičenie si taktiky, techník a hlavne získanie skúsenosti, ktoré sú nám pri skutočnom zásahu obrovským prínosom. Rovnako sa chcem poďakovať aj hasičom za profesionálny prístup, ochotu a nasadenie. Tieto vlastnosti, ako aj veľmi dobrú pripravenosť našich hasičov ocenili a vyzdvihli aj inštruktori spoločnosti Dräger.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa