Súťaž o lístky na otvárací koncert KHJ

Článok

Súťaž o lístky na otvárací koncert KHJ


Košickú hudobnú jar otvorí 27. apríla 2023 Symfónia č. 8 pre veľký orchester od Alexandra Moyzesa, ktorej posolstvo je stále aktuálne. Symfóniu dokončil v roku 1969, dal je príznačný podtitul „21.8.1968"a prejavil ňou svoj nesúhlas s okupáciou Československa armádami Varšavskej zmluvy. Dielo bolo počas totality, až do novembra 1989, zakázané. Zaznie tiež Koncert pre violončelo a orchester h mol Antonína Dvořáka.  Sólistom večera bude violončelista Jonathan Swensen – držiteľ grantu Avery Fisher Career Grant za rok 2022, víťaz Medzinárodnej sláčikovej súťaže vo Windsore 2019, Chačaturjanovej Medzinárodnej violončelovej súťaže 2018 a laureát Young Concert Artists Auditions v roku 2018.

Orchester ŠFK povedie mladý britský dirigent John Warner. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom Orchestra for the Earth a hudobným riaditeľom Oxfordskej opery. Dirigoval London Symphony Orchestra a BBC Philharmonic. Jeho priekopnícka práca s Orchestra for the Earth mu umožňuje uvádzať po celej Európe širokú škálu koncertov, ktoré spájajú hudbu a prírodu, spolupracuje s poprednými environmentálnymi umelcami, vedcami a charitatívnymi organizáciami.

 S riaditeľkou ŠFK Luciou Potokárovou o Košickej hudobnej jari - U. S. Steel Košice

Foto: Jakub Šimoňák

Chcete získať vstupenky na otvárací koncert KHJ?  Ak áno, stačí sa zapojiť do našej mini súťaže a správne odpovedať na otázku. Mená 15 vyžrebovaných, ktorí získajú po dve vstupenky, uverejníme 25. apríla 2023.

Musíte sa prihlásiť

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa