Safety Cup sa vracia

Článok

Safety Cup sa vracia


Od roku 2012 sa v korporácii USS udeľujú Ceny prezidenta za excelentnosť v oblasti bezpečnosti. Metodika hodnotenia, alebo bodovania pozostáva z viacerých premenných. Hodnotí sa počet registrovaných pracovných úrazov, frekvencia všetkých úrazov podľa metodiky Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia v USA (Occupational Safety and Health Administration – OSHA) počet významných  úrazov, počet odpracovaných dní bez OSHA evidovaného úrazu a ďalšie kritériá, pričom do hodnotenia sa neráta len výsledok dosiahnutý za posledný rok, ale berie sa do úvahy a vyhodnocuje sa aj obdobie predchádzajúcich troch rokov.

Po prvý raz toto ocenenie získal U. S. Steel Košice v marci 2021 a podľa našich informácií sa Safety Cup vracia opäť do Košíc.

Viac informácií prinesieme na budúci týždeň.

Na titulnej snímke (zľava) Juraj Varga, Róbert Meitner, Elena Petrášková a Marcel Novosad s Cenou prezidenta za excelentnosť v oblasti bezpečnosti v roku 2021.

 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa