Pridáte sa? Dobrovoľníci si vyhrnú rukávy aj v Botanickej záhrade

Článok

Pridáte sa? Dobrovoľníci si vyhrnú rukávy aj v Botanickej záhrade


Súčasťou botanickej záhrady je už niekoľko rokov Mini ZOO s ovečkami, králikmi, či sliepkami. Tohtoročnou úlohou našich dobrovoľníkov bude najmä zveľadenie ich príbytkov, ktoré to vskutku potrebujú.

Robert Gregorek, zástupca riaditeľa pre prevádzku Botanickej záhrady UPJŠ, pripravil zoznam prác.

„Počas pripravovaného Dňa pomoci v botanickej záhrade sa budeme snažiť tentoraz urobiť niečo predovšetkým pre rodiny s deťmi, ktoré pri návšteve nášho areálu často smerujú k voliéram so zvieratkami. Početný húf králikov je pre deti veľkým lákadlom. Dlhodobé prevádzkovanie živého kútika  však už dospelo do štádia, kedy sú obnova a opravy zázemia Mini ZOO nevyhnutné. S pomocou oceliarov - dobrovoľníkov  by sme chceli zlepšiť stav prístupového chodníka a plôch pred voliérami, ošetriť kovové konštrukcie a vymeniť výplet na kójach pre papagáje, sliepky a zajačiky.  Našim želaním je sprístupniť zajačí výbeh do takej podoby, aby sa deti mohli venovať  najobľúbenejšej aktivite, ktorou je vlastnoručné kŕmenie králikov.“

Botanická záhrada sa usiluje o uplatňovanie ekologických spôsobov hospodárenia, aj v lesoparku. Spásanie lúk a reguláciu krovísk zabezpečuje malá skupina oviec a kôz. Poškodené oplotenie ich výbehu si vyžaduje obnovu. Úlohou dobrovoľníkov bude jeho likvidácia, osadenie nových stĺpikov a nového oplotenia z dielcov kari siete.

„Pre nich potrebujeme zrekonštruovať výbeh, aby boli počas zimy a jarného obdobia v bezpečí a návštevníci mohli pozorovať v tej dobe aj príchod mláďat na svet. Pre rodičov a ich deti je to často jedna z mála príležitostí, ako si môžu bez veľkých komplikácií v mestskom prostredí užiť kontakt so zvieratkami,“ vysvetlil Robert Gregorek.

Vypnúť myseľ budú môcť brigádnici pri natieraní kovových konštrukcií, parkových lavíc, drevených konštrukcií informačných tabúľ, či dreveného altánu.

„Oceliari nám už v minulosti veľakrát pomohli pri zlepšovaní stavu nášho areálu. Verím, že aj v tomto roku strávime v príjemnej atmosfére sobotné dopoludnie a budeme sa rozchádzať s pocitom dobre vykonanej, užitočnej práce.“

Ak máte chuť pomôcť práve botanickej záhrade, môžete tak urobiť v sobotu 22. júna 2024, v rámci podujatia Hutníci pre Košice. Brigáda bude prebiehať od 8:00 do 13:00. Prihlasovanie sa začne v polovici mája.

Informácie o Dňoch dobrovoľníkov sú zverejnené na webovej stránke U. S. Steel Košice:

  Dobrovoľníctvo - U. S. Steel Košice

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa