Pomáhame deťom i seniorom

Článok

Pomáhame deťom i seniorom


Nastal čas, keď sa môžeme rozhodnúť, ktorému oprávnenému subjektu venujeme svoje 2 či 3 percentá zo zaplatenej dane z minuloročného príjmu. Ktorý to bude?

O zameraní činnosti Nadácie U. S. Steel Košice a jej pomoci pri realizácii konkrétnych verejnoprospešných aktivít hovoríme s jej správkyňou Slávkou Tvrdoňovou.

 • Ostáva poslanie Nadácie U. S. Steel zachované aj po dvadsiatich dvoch rokoch, ktoré ubehli od jej založenia?
  Zostáva. Nadácia U. S. Steel Košice od svojho vzniku v roku 2002  už podporila stovky a stovky verejnoprospešných aktivít a projektov  v rôznych sférach života spoločnosti. Ide o ochranu a podporu zdravia, podporu a rozvoj telesnej kultúry a športu, poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu vzdelávania a školstva, ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt, vedu a výskum, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, ale aj o podporu dôchodcov – bývalých zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice.
 • K projektom, ktoré priniesli úžitok mnohým ľuďom, patria aj tie, ktoré nadácia pomohla realizovať v oblasti ochrany a podpory zdravia. O ktoré z nich v minulom roku konkrétne išlo?
  Vlani mohla vďaka daru našej nadácie vo výške 265 tisíc eur Detská fakultná nemocnica v Košiciach zadovážiť pre svoje dve oddelenia niekoľko moderných medicínskych prístrojov a zariadení. Spomeniem relaxometer, monitor cerebrálnych funkcií EEG, hypotermiu, RTG prístroj, skríner sluchu, RTG prehozy, tympanometer, laminárny cyto box, ORL vyšetrovaciu jednotku, mikroskop, či prístroj na vyšetrenie sluchu, ale aj iné. Všetky pomohli urýchliť a skvalitniť liečbu detí.
  V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice zasa použili finančný dar vo výške 200 tisíc eur na kúpu zdravotníckej techniky. Dva USG prístroje s príslušenstvom tak získalo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, elektrochirurgickú jednotku i kamerovú zostavu  urologické oddelenie, tonometer s pachymetrom zasa očná klinika a nový mikroskop pribudol na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku.
  Pomohli sme aj Vysokošpecializovanému odbornému ústavu geriatrickému sv. Lukáša v Košiciach, ktorý poskytuje komplexnú multidisciplinárnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť chorým seniorom, dlhodobo chorým a zomierajúcim pacientom. Tu použili darovaných 200 tisíc eur na nákup elektrických polohovateľných postelí, nočných stolíkov, fyzioterapeutických prístrojov a bezdrôtového vyvolávacieho systému pacient – sestra.
 • Nadácia U. S. Steel  Košice je neziskovou organizáciou. Pomáhať a pokračovať v svojom snažení môže aj vďaka pracovne aktívnym ľuďom, ktorí sa rozhodnú poukázať jej svoje 2 či tri percentá (dobrovoľníci) zo zaplatenej dane z príjmu za minulý rok. Ako plánuje naložiť s finančnými prostriedkami, ktoré od nich dostane na svoj účet?
  Zámerom nadácie je transparentným spôsobom použiť  prostriedky z dvoch percent na podporu projektov v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, humanity, ochrany ľudských práv a tvorby a ochrany životného prostredia. Spolu dokážeme viac.

 

 

Chcete pomôcť Nadácii U. S. Steel Košice pomáhať? Stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré nájdete na intranete a v aplikácii X App Košice. Odovzdať ho treba na príslušné oddelenie odboru Mzdy, resp. na Zamestnanecké centrum, a to najneskôr do 22. apríla 2024.

Ak si budete podávať daňové priznanie sami, iste vám poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: 044 54 Košice, Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa