Podporme Nadáciu U. S. Steel Košice v jej snažení

Článok

Podporme Nadáciu U. S. Steel Košice v jej snažení


Prichádza čas, keď sa tak ako po iné roky budeme môcť opäť rozhodnúť, komu, ktorej oprávnenej organizácii  poukážeme svoje 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby za vlaňajšok. Aj tentoraz sa Nadácia U. S. Steel Košice uchádza o vašu podporu a priazeň. Za sebou už má tisícky projektov a verejnoprospešných aktivít v rôznych sférach života spoločnosti, ktoré v priebehu svojej existencie pomohla realizovať.

Chcete pomôcť nadácii pomáhať? Stačí, ak vyplníte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 %  zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré nájdete na intranete a v aplikácii X App Košice. Odovzdať ho treba na príslušné oddelenie odboru Mzdy, resp. na Zamestnanecké centrum, a to najneskôr do 22. apríla 2024.

Z prijatých prostriedkov nadácia podporí projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, humanity, ochrany ľudských práv a ochrany a tvorby životného prostredia.

Ak si budete podávať daňové priznanie sami, iste vám poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: 044 54 Košice, Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891


Vyhlásenie

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa