Pevnosť Belža čaká na svojich dobyvateľov

Článok

Pevnosť Belža čaká na svojich dobyvateľov


Cieľom projektu Pevnosť Belža, s ktorým uspela v grantovom programe Spoločne pre región obec Belža, bolo zrekonštruovať, opraviť a zveľadiť jediné detské ihrisko tak, aby aj po dvanástich rokoch od jeho výstavby bolo funkčné, bezpečné a dalo sa využívať na voľnočasové aktivity malých i väčších detí.

Starosta obce Ondrej Pravda koordinoval celú revitalizáciu obecného priestoru, na ktorú získali grant 2250 eur. „Celkovo sme zorganizovali deväť brigád, na ktorých pomáhalo približne dvadsať občanov, členov občianskeho združenia, zamestnancov obecného úradu, ako aj dobrovoľníkov. Vybudovali sme dopadové zóny okolo herných veží a prvkov, opravili sedáky a opierky na lavičkách, namaľovali sme herné prvky, upravili terén, vytvorili sme bylinkový záhon aj pocitový chodník,“ vyratúva starosta.

Z uvedenej sumy zakúpili a nainštalovali aj kovové oplotenie. Stihli osadiť drevenú informačnú tabuľu, ale výsadbu rastlín kvôli suchu posunuli na jesenné mesiace, aby sa nové aj presadené rastliny počas výdatnejších zrážok lepšie zakorenili.

Špecifickou črtou projektov v programe Spoločne pre región je najmä to, že sa na ich príprave a realizácii podieľajú zamestnanci U. S. Steel Košice. Za Pevnosťou Belža stojí aj Jozef Hudák (vľavo, na snímke so starostom Ondrejom Pravdom). Do projektu sa zapojil aj preto, že má malé deti, ktoré sa radi hrajú. „Pomáhal som pri osadzovaní nového oplotenia, nových hojdačkách aj pri oprave drevených veží. Som veľmi rád, že som aspoň takto mohol pomôcť obci, v ktorej žijem a hlavne deťom. Páčilo sa mi, že pomôcť prišli viacerí rodičia.“

 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa