Oceliari opäť nesklamali a vykonali množstvo užitočnej práce v botanickej záhrade

Článok

Oceliari opäť nesklamali a vykonali množstvo užitočnej práce v botanickej záhrade


Najväčšie obavy pred 17. ročníkom dobrovoľníckeho podujatia Hutníci pre Košice spôsobovala len zamračená obloha. Bude pršať alebo sa počasie umúdri? Našťastie platila druhá možnosť a dobrovoľníci stihli v Botanickej záhrade UPJŠ urobiť v sobotu 19. júna všetko, čo bolo naplánované.

Najväčšou výzvou bolo zlikvidovať húštinu z náletovým drevín pri mokradi v areáli historického rybníka. Tienila nielen vodnú plochu, ale aj špeciálne odrody drevín, ktoré ju lemujú. Prácu tu viedol Robert Gregorek, vedúci Oddelenia okrasných a úžitkových rastlín. „Umožní nám to v najbližšej dobe na uvoľnenej ploche zrealizovať výsadby drevín a obnovu porastu kvitnúcej lúky. Výsledok bude príspevkom ku zatraktívneniu prostredia pre návštevníkov a podporí tiež rozmanitosť vegetácie s výsledným pozitívnym vplyvom na biodiverzitu fauny. Poteší sa takisto užitočný hmyz a opeľovači,“ vysvetľuje R. Gregorek. Pod jeho taktovkou pracoval pilčík z UPJŠ, aj naši dobrovoľníci, ktorí všetok zelený odpad vynosili a naskladali na obrovskú kopu pripravenú na štiepkovanie a kompostovanie. Menovite Tomáš Kollár, lekár z oddelenia ľudských zdrojov, Imrich Šoltés a dvaja vysokoškoláci, účastníci Štipendijného programu USSK: Martin Mašľan a Samuel Durkáč. „Dni dobrovoľníkov sú pre našu rodinu už také tradičné podujatie. Pricestoval som z Prahy a brigádu v prírode si užívam,“ povedal Martin s úsmevom, hoci práca sa vyrovnala tréningu v posilňovni.

Zbytok rodiny Mašľanovcov, mama Diana s dvomi dcérami Katkou a Zuzkou, pracovali na obnove náterov drevených konštrukcií, altánkov a hmyzích domčekov.

V inom kúte rozľahlej botanickej záhrady pracovali ďalšie, tentokrát „železné dámy“, teda natieračky kovovej brány a mobilných konštrukcií pre popínavé rastliny: Katarína Dittelová s manželom i priateľkou, Mária Barnová, Lenka Pásztorová aj Stanislava Štekláčová. „Nabudúce nám kľudne pripravte aj viac práce, sme všetky pracovité, zvládneme to,“ hovorí s optimizmom posledná z nich.

Neďaleko, skrytá z zeleni, pracovala skupinka žien, ktoré zo záhonov vyplievali burinu: Eva Stanová, Alica Mašlejová, Mária Krúpová, Zora Horváthová s posilou, Andrea Mačejová, Dita Maďarčíková aj Barbara Kollárová. Sú to všetko ostrieľané dobrovoľníčky, ktoré dlhodobo nezištne pomáhajú.

To isté platí aj o ďalších kolegoch: Mariánovi Vranayovi, Petrovi Benckovi a Branislavovi Klobošičovi. Tentoraz sa pustili do prípravy substrátu, ktorý na jeseň poslúži na výsadbu vodných rastlín v zelenej zóne, ktorá vznikne po revitalizácii fontány pred hlavnou administratívnou budovou na vstupnom areáli USSK. Keďže substrát musí pár týždňov vyzrievať, už teraz ho vytvorili zmiešaním ornice a rašeliny.

Posledný tím, ktorý riadne prepotil tričká, pracoval na úprave a spevnení okružného chodníka v okolí dolných jazierok a prírodnej mokrade s apidomčekom. S výdatnou pomocou kvestora Univerzity P. J. Šafárika Michala Tkáča, riaditeľa Botanickej záhrady Pavla Martónfiho a jeho kolegov pracoval Kosmas Bekiaris, Peter Chytil aj Judita Andaházyová s kamarátkou. Spoločne nerovnosti na ceste zaviezli kamenivom, vyrovnali a zavalcovali do podoby bezpečného a upraveného lesného chodníka. Viacerí sa zhodli, že dobrovoľná práca v prírodnom prostredí je zároveň aj účinná psychohygiena, preto nevadí ani pár mozoľov naviac.

„Všetky pripravené činnosti patrili k tým, aké sa robia najlepšie v početnej skupine pracovníkov. Aj v tomto roku radi vyslovujeme oceliarom srdečné poďakovanie za odvedenú prácu, ochotu pomôcť dobrej veci aj za ich nadšenie, ktoré je účinným povzbudením do našej ďalšej činnosti,“ zhodnotil výsledky niekoľkohodinovej brigády zástupca riaditeľa Robert Gregorek.

Botanická záhrada UPJŠ je kvitnúcou oázou v širšom centre Košíc, ktorú ročne navštívia desaťtisíce návštevníkov. Okrem expozícií tradičnej i vzácnej flóry sa tam organizujú prednášky, výstavy i letné koncerty, o ktorých nezabudneme čitateľov X App Košice včas informovať.

Foto: Arpád Köteles

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa