Naši údržbári na medzinárodnej konferencii

Článok

Naši údržbári na medzinárodnej konferencii


V dňoch 28. – 29.5.2024 sa pod záštitou Slovenskej spoločnosti údržby uskutočnil ďalší, už 23. ročník medzinárodnej vedecko-technickej odbornej konferencie, zameranej na údržbu, pod názvom Národné Fórum Údržby 2024. Zúčastnilo sa jej viac ako 250 účastníkov, údržbárov a dodávateľov materiálov a služieb pre údržbu zo Slovenska a strednej Európy.

Generálnym partnerom podujatia bola tento rok spoločnosť SKF, dodávateľ valivých ložísk a riešení podporujúcich spoľahlivosť prevádzky ložísk.

Počas dvoch dní bolo odprezentovaných 30 odborných prednášok zameraných na tieto hlavné tematické okruhy:

  • Najlepšia prax v údržbe
  • Progresívne technológie údržby a šetrenie energie
  • Informačné technológie v údržbe
  • Prediktívna údržba a diagnostika
  • Progresívne technológie a bezpečnosť v údržbe

Súčasťou konferencie bola aj tradičná výjazdová porada vedenia údržby USSK organizovaná Transformačným tímom údržby. Zúčastnili sa jej  zástupcovia údržby z každého divízneho závodu našej spoločnosti. Prediskutovali sme témy spojené s programom na šetrenie nákladov Metrix a tému implementácie nového ERP v údržbe.

Konferencia poskytla každému účastníkovi výbornú príležitosť na rozšírenie si obzoru v odborných údržbárskych témach, ako aj možnosť nadviazať profesionálne kontakty s údržbármi z celého regiónu.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa