Naši hasiči hostili zástupcov Strednej školy požiarnej ochrany

Článok

Naši hasiči hostili zástupcov Strednej školy požiarnej ochrany


V stredu 3. apríla na pozvanie našich hasičov k nám prišli zástupcovia Strednej školy požiarnej ochrany. Plk. JUDr. Elenu Vavrovú, PhD., riaditeľku školy a učiteľov oddelenia teoretickej výučby denných a diaľkových foriem a oddelenia praktického výcviku: kpt. Ing. Milana Dermeka, PhD., mjr. Ing. Lenku Fábryovú, npor. Ing. Tomáša Gajdičiara, pplk. Ing. Stanislava Koššu, pplk. Ing. Jozefa Laurenčíka, por. Ing. Juraja Mičiana, por. Ing. Jaromíra Mačugu, pplk. Ing. Ľubicu Šovčíkovú, Ph.D., pplk. Mgr. Radoslava Štaffena a kpt. Ing. Jána Tichého sprevádzal Ing. Benjamín Brandis veliteľ Závodného hasičského útvaru (ZHÚ).

Počas svojej návštevy si pozreli cvičenie Závodného hasičského útvaru pri hasení simulovaného požiaru na Druhovom zásobníku uhlia na DZ Koksovňa, oboznámili sa so stabilným hasiacim zariadením, čerpacou stanicou a ventilovými stanicami na DZ Studená valcovňa. Z výrobných procesov ich zaujala Pozinkovacia linka č.3, ktorá  dodáva pozinkované plechy pre automobilový priemysel.
Na záver návštevy si hostia so záujmom prezreli najnovšiu techniku nášho ZHÚ, zmodernizovaný dispečing ZHÚ, nový cvičný lezecký trenažér, ktorý si zhotovili naši hasiči svojpomocne s ohľadom na rôzne typy zásahov v rámci USSK a oboznámili sa so širokým portfóliom činností a zásahov Závodného hasičského útvaru.
Stretnutie s našimi hasičmi bolo pre zástupcov SŠPO obrovským prínosom a súčasne prekvapením zo šírky záberu našich hasičov


Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline
Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline ako zariadenie Hasičského a záchranného zboru plní funkciu strednej odbornej školy a rezortného vzdelávacieho zariadenia na úseku ochrany pred požiarmi. Poskytuje úplné stredné i vyššie odborné vzdelanie formou diaľkového pomaturitného špecializačného štúdia pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vrátane systému celoživotného vzdelávania. V zákone vymedzenom rozsahu sa podieľa na obsahovej príprave a vykonávaní základnej, špecializovanej a cyklickej prípravy zamestnancov závodných hasičských útvarov. Od roku 2006 je škola stálym členom Európskej asociácie hasičských škôl EFSCA.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa