Budú nás vítať lipy

Článok

Budú nás vítať lipy


Otepľovanie, klimatická kríza, odlesňovanie... tieto témy sú súčasťou našej environmentálnej gramotnosti, kam patrí aj upozorňovanie na environmentálne problémy. Aj to je cieľom Dňa zeme, ktorý si už viac ako 50 rokov pripomíname 22. apríla.

Síce v predstihu, ale s o to väčším zápalom, sadili naši manažéri dnes dopoludnia pred vstupom do U. S. Steel Košice, lipy. Podujatie zorganizoval úsek GM pre environment. S nápadom vysadiť lipy prišiel náš čitateľ Igor Lefkanič.

„Igor prišiel s nápadom vysadiť lipy popri celej ceste, aby sme vytvorili novú, lipovú aleju. Museli sme však vziať do úvahy ochrannú zónu od cesty a energo rozvody, ktoré tam vedú,“ povedal GM pre environment Miloš Fodor. Nové stromy tak sadili na trávnatej ploche za veľkým parkoviskom, za panvou, cez celý trávnik a potom pozdĺž až k odbočke zo Šace.

A prečo lipy?  Lipa je symbol Slovanov, je to nádherný strom, má krásnu korunu, listy, kvety majú liečivé účinky.  Ako každý strom, aj lipa je zelená, dýcha, absorbuje CO2, ochladzuje atmosféru. Miesto, ktoré sme vybrali, je vstupom do fabriky, ktorý nás reprezentuje a reprezentuje aj náš postoj k životnému prostrediu.  Túto jar sme už vysadili  2 500  topoľov, bukov a líp  pri Veľkej Ide. V budúcnosti plánujeme zmapovať stromy, ktoré rastú na pôde fabriky a viac sa tejto téme venovať. Čo vieme je, že na našom území prevládajú topole,” zhrnul Miloš Fodor.

Ešte pred začiatkom prác sme sa opýtali Igora Lefkaniča, ako sa cíti, keď vidí, že sa jeho nápad poradilo realizovať:  „Som veľmi rád, že sa to to podarilo.  Prišiel som pomôcť aj osobne, pretože aj ja sa chcem pričiniť  o to, aby sa náš podnik zazelenal, aby aj po mne čosi zostalo.“

Prečo ste prišli? Tak túto otázku sme položili našim manažérom, ktorí priložili ruky k sadeniu líp.

Marcel Novosad:

Mám veľmi pozitívny vzťah k prírode. Aj včera som na obecnom pozemku vysadil magnóliu, strihal som kríky.  Sme znečisťovateľmi životného prostredia a takýmto spôsobom musíme niečo prírode vrátiť. Stromy  pre nás majú obrovský význam. Vedci by mohli nájsť spôsob, ako urobiť umelú fotosyntézu. Kým sa tak stane, musíme prírodu chrániť a  pomáhať aj tak, že sa o ňu budeme starať, že vysadíme nové stromy...

Július Lang

Mám rád prírodu, najmä hory. Chodím do hôr po celom svete, je to moja srdcová záležitosť. Myslím si, že prírodu musíme chrániť a naprávať krivdy, ktoré sme na nej napáchali a to, ako jej škodíme.

Robert Meitner

Deň zeme je v našich kalendároch veľmi dôležitým dňom.  Určite aj pre nás, producentov emisií. Musíme vrátiť prírode späť to, čo v ekológii poškodíme, nájsť zdravý stred a rovnováhu.

Elena Petrášková

Ideme sadiť stromčeky, ideme to tu urobiť krajším. Každý jeden strom znamená niečo pre naše deti a pre našu budúcnosť. Mali by sme tu mať kopu stromov,  mali by sme tu mať malý les.

  

  

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa