Na Dni stáží UPJŠ aj košická oceliareň

Článok

Na Dni stáží UPJŠ aj košická oceliareň


Spoločnosť U. S. Steel Košice niekoľko rokov umožňuje vysokoškolákom rozbiehať svoju budúcu pracovnú kariéru už počas štúdia, a to priamo vo fabrike.

Svoju ponuku prišla košická oceliareň predstaviť aj na Deň stáží, ktorý včera, 23. novembra 2023, usporiadalo Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach. S cieľom dať šancu šikovným, ktorí chcú pracovať na svojej budúcnosti a prijímať výzvy. Z úst kolegov z Náboru a výberu Ľubomíra Gromoša a Richarda Durkáča sa všetci záujemcovia dozvedeli informácie o spôsobe prihlásenia sa na stáž i podmienkach prijatia.

Spoločnosť U. S. Steel Košice disponuje od septembra tohto roka novým uceleným projektom USSTÁŽ, ktorý spojil výhody predchádzajúcich programov v podobe celoročnej praxe a letnej stáže. Je určený pre študentov od tretieho ročníka denného vysokoškolského štúdia so zameraním na rôzne študijné odbory. Študenti môžu nastúpiť na stáž priebežne počas celého školského roka a zotrvať v ňom aj v ďalších ročníkoch, takže spolupráca s firmou a tímami, ktorých budú súčasťou, bude kontinuálna. Od študentov sa pritom očakáva, že prinesú nové nápady, riešenia, moderný pohľad na vec a skúsenosti s novými informačnými technológiami. Po úspešnom ukončení štúdia a odporúčaní manažérov budú mať možnosť posilniť rady zamestnancov košickej huty. V súčasnosti stážuje v spoločnosti U. S. Steel Košice vyše šesťdesiat vysokoškolákov.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa