Medzinárodný seminár „Kvalita 4.0"

Článok

Medzinárodný seminár „Kvalita 4.0"


Dňa 16.5. 2024 sa na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE uskutočnil medzinárodný seminár "Kvalita 4.0". Organizovali ho experti  v rámci Vyšehradského projektu „Zlepšenie výučby manažérstva kvality v ére Industry 4.0“. Partnermi projektu boli Technická univerzita v Košiciach (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie a Strojnícka fakulta), Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne a Ekonomická univerzita v Krakove.

Na seminári sa aktívne zúčastnili aj naši pracovníci IT DSE Košice, ktorí prezentovali pohľad našej spoločnosti na digitalizáciu svojich procesov. Ľubomír Račko stručne vyzdvihol dôležitosť zavádzania prvkov AI do výrobných, ale aj administratívnych  procesov a zdôraznil že U. S. Steel investuje do tejto aktivity značné zdroje.

 

Následne Michal Dečo prezentoval portfólio Digitálnych AI riešení, ktoré boli vyvinuté internými silami v USSK a stali sa dennou súčasťou hlavne výrobných procesov.

 

Reakcia účastníkov bola velmi pozitívna a v neformálnych diskusiách sa živo zaujímali o niektoré detaily spomenutých riešení. Chceli vedieť, aký veľký tím pracuje u nás,  s akým softwerom pracujeme a aká je štruktúra a profesné zloženie tímu.

Bolo zjavné, že aj takémuto fóru máme čo ponúknuť a predpokladáme, že budú nadväzovať ďalšie podobné aktivity aj v budúcnosti.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa