Korporácia U. S. Steel dosiahla silný prvý štvrťrok 2023

Článok

Korporácia U. S. Steel dosiahla silný prvý štvrťrok 2023


Stratégia „to najlepšie pre všetkých“ (Best for All®) je na správnej ceste

  • Čistý zisk za prvý štvrťrok 2023 vo výške 199 miliónov USD alebo 0,78 USD na zriedenú akciu
  • Upravený čistý zisk za prvý štvrťrok 2023 vo výške 195 miliónov USD alebo 0,77 USD na zriedenú akciu
  • Upravená EBITDA za prvý štvrťrok 2023 vo výške 427 miliónov USD

PITTSBURGH, 27. apríla 2023 – Spoločnosť United States Steel Corporation (NYSE: X) vykázala čistý zisk za prvý štvrťrok 2023 vo výške 199 miliónov USD alebo 0,78 USD na zriedenú akciu. Upravený čistý zisk bol 195 miliónov USD alebo 0,77 USD na zriedenú akciu. Pre porovnanie, čistý zisk za prvý štvrťrok 2022 bol vo výške 882 miliónov USD alebo 3,02 USD na zriedenú akciu. Upravený čistý zisk za prvý štvrťrok 2022 predstavoval 910 miliónov USD alebo 3,11 USD na zriedenú akciu.

Segment U. S. Steel Europe vykázal za prvý štvrťrok 2023 stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 34 miliónov USD. Pre porovnanie, za prvý štvrťrok 2022 dosiahol segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením 264 miliónov USD. V prvom štvrťroku 2023 predstavovali investičné výdavky v segmente U. S. Steel Europe 26 miliónov USD a výrobné kapacity boli využité na 89 %. 

Prezident a CEO U. S. Steel David B. Burritt komentoval výkonnosť za prvý štvrťrok slovami: „Dosiahli sme ďalší silný štvrťrok. Každý z našich prevádzkových segmentov prekonal očakávania. Vytvorili sme pozitívne voľné peňažné toky, ktoré je možné ďalej investovať, vo výške 25 miliónov USD predtým, ako sme podporili strategické kapitálové výdavky s vysokou návratnosťou vo výške 582 miliónov USD a pokračovali v poskytovaní priamych výnosov našim akcionárom v tomto štvrťroku.“

D. B. Burritt pokračoval: „Naše zameranie sa na to, aby sme boli najlepším partnerom pre našich zákazníkov prostredníctvom najlepších prevádzok, bolo zosilnené prínosmi zo zlepšenia situácie na trhu a väčšieho nárastu podielu na trhu, ktoré očakávame, že budú pokračovať aj v roku 2023. Očakáva sa, že táto dynamika prinesie ešte silnejšie výsledky v druhom štvrťroku vďaka vyšším cenám ocele.“

D. B. Burritt na záver dodal: „Napriek inflačným tlakom s potešením oznamujeme, že naše strategické projekty sú každý štvrťrok na dobrej ceste k dosiahnutiu alebo zlepšeniu kľúčových míľnikov a dosiahnutiu návratnosti výrazne nad našim váženým priemerom nákladov na kapitál. V spoločnosti Big River Steel sme začali studené testy kritických komponentov našej novej linky na elektrickú oceľ bez orientácie zrna, s cieľom vyrobiť prvý zvitok podľa plánu koncom tohto leta. Big River 2, naša nová mini oceliareň s ešte väčšími možnosťami a naša nová galvanizačná linka GALVALUME® pokračujú podľa plánu do roku 2024. Spolu s našou súčasnou prevádzkou v Big River Steel vytvárame novú generáciu udržateľnej výroby ocele v mini oceliarňach v USA a transformujeme náš obchodný model tak, aby generoval konzistentnejší peňažný tok a umožnil nám pokračovať v budovaní kapacít a vyšších výnosoch pre našich investorov.“

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa