Kam na strednú školu?

Článok

Kam na strednú školu?


Dnes deň otvorených dverí v SOŠ Šaca

V dňoch 7. a 8. februára 2023 sa pod záštitou Predsedu Košického samosprávneho kraja uskutočnila na Strednej odbornej škole informačných technológii Ostrovského v Košiciach  prezentačná výstava stredných škôl SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA.

Prezentácie boli určené žiakom základných škôl, rodičom, výchovným a kariérnym poradcom a širokej verejnosti, ktorí mali možnosť na jednom mieste porovnať smerovanie a profilovanie jednotlivých stredných škôl. Na workshopoch boli prezentované informácie o potrebách zamestnávateľov, možnostiach pracovného uplatnenia ale aj o prvkoch duálneho vzdelávania a jeho vývoji.

Veľmi nás tešil záujem žiakov o štúdium na našich partnerských školách – Strednej odbornej škole Priemyselných technológii v Šaci, kde sú 14. februára od 9.00 do 17.00 dvere otvorené pre všetkých záujemcov o štúdium, ako aj na Strednej odbornej škole Železničnej v Košiciach. Obe školy prezentovali možnosti štúdia technických odborov v systéme Duálneho vzdelávania v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice.

Dlhoročná spolupráca pri príprave študentov na budúce povolanie ponúka viaceré výhody.

Študijné odbory v oblasti hutníctva, strojárstva, elektrotechniky a mechatroniky sú v našej spoločnosti veľmi žiadané, ale ponúkajú aj konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Počas štúdia sú žiaci motivovaní formou podnikového štipendia a odmenou za vykonávanie produktívnej práce vo výrobných prevádzkach spoločnosti.

Praktické skúsenosti získané počas odbornej praxe pod dohľadom skúsených inštruktorov  sú vstupenkou pre získanie dobrého zamestnania a najlepší absolventi škôl si každoročne nájdu pracovné uplatnenie aj v našej spoločnosti.

Deviatakom a ich rodičom prajeme múdre a rozvážne  rozhodovanie pri výbere študijného odboru, ktorý im zabezpečí pracovné uplatnenie a zabezpečenie ich životných potrieb.

Ľudské zdroje

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa