Juneteenth: Oslava slobody a rozmanitosti

Článok

Juneteenth: Oslava slobody a rozmanitosti


Spojené štáty boli nazývané veľkým taviacim kotlom – národom, ktorý opakovane ukázal, koľko sa dá dosiahnuť, keď ľudia z rôznych prostredí a perspektív spolupracujú pre spoločné dobro. V tomto smere je spoločnosť U. S. Steel veľmi podobná nášmu národu. Využívame naše rozdiely na dosiahnutie našich cieľov, vediac, že môžeme dosiahnuť veľké úspechy len vtedy, keď je každý z nás ocenený, prijatý, rešpektovaný a splnomocnený na svoju prácu. To je to, o čom je LEAD ERG (zamestnanecká záujmová skupina) a cítim sa privilegovaný byť jej sponzorom.

Juneteenth (Deň nezávislosti Afroameričanov) je symbolická podoba afroamerickej slobody. Je to meno, ktoré spája mesiac a dátum v roku 1865, keď generálmajor Gordon Granger prišiel do Texasu so správou o emancipácii, doručenou takmer 2 a pol roka po vyhlásení prezidenta Abrahama Lincolna, ktorý legálne oslobodil všetkých zotročených ľudí.

Tradícia osláv tohto dňa sa začala hneď nasledujúci rok, na prvé výročie príchodu Gordona Grangera do Galvestonu. Počas nasledujúcich rokov, keď rodiny emigrovali z Texasu, niesli so sebou oslavy júna, ktoré rozšírili jeho každoročné dodržiavanie do ďalších častí Spojených štátov, až kým sa oficiálne nestal federálnym sviatkom v roku 2021, keď prezident Joe Biden podpísal zákon o júnovom národnom dni nezávislosti - prvý nový štátny sviatok od ustanovenia Dňa Martina Luthera Kinga prezidentom Ronaldom Reaganom v roku 1983. Dnes je jún považovaný za "najdlhšie trvajúci afroamerický sviatok" a nazýva sa "druhým americkým dňom nezávislosti".

Minulý mesiac zverejnila naša korporácia U. S. Steel  Výročnú správu o rozmanitosti, rovnosti a inklúzii. Správa je odrazom našich základných firemných hodnôt a princípov S.T.E.E.L., svedectvom o míľnikoch v oblastiach rozmanitosti, rovnosti a inklúzie, ktoré sme dosiahli v uplynulom roku, a zhrnutím nášho záväzku presadzovať rovnosť a prijímať rozmanitosť.

Keďže júnové oslavy pripomínajú tento záväzok, rád by som ocenil a poďakoval sa mojim kolegom členom LEAD ERG a všetkým členom ERG za ich príspevky k presadzovaniu inkluzívnej kultúry v celej spoločnosti každý deň v roku.

Scott Buckiso
Výkonný sponzor, LEAD ERG


Deň nezávislosti Afroameričanov (Juneteenth), oficiálne Juneteenth National Independence Day, tiež označovaný aj ako Jubilee Day, Emancipation Day, Freedom Day je federálny sviatok v Spojených štátoch, ktorý pripadá na 19. júna a pripomína oslobodenie afroamerických otrokov v dôsledku americkej občianskej vojny. Zároveň ide o oslavu afroamerickej kultúry. Sviatok sa viaže na udalosť v Galvestone v štáte Texas, ktorý bol posledným štátom Konfederácie, v ktorom otrokárstvo ešte pretrvávalo. Dňa 19. júna 1865 tam vyhlásili generálny rozkaz č. 3 unijného generála Gordona Grangera, ktorý dal otrokom v Texase slobodu. Ako federálny sviatok ho 17. júna 2021 vyhlásil prezident Joe Biden zákonom Juneteenth National Independence Day Act. Všetkých 50 štátov a District of Columbia tento deň uznávajú ako sviatok, resp. oslavu, pričom  30 štátov a District of Columbia určili 17. jún ako trvale platený, resp. zákonný sviatok.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa