Januárové míľniky v histórii fabriky

Článok

Januárové míľniky v histórii fabriky


V piatok 17. januára 1997 na hlavnom dispečingu košických železiarní po mesačnej skúšobnej prevádzke oficiálne uviedli do činnosti vonkajší monitoring CO. Bol to ďalší z dôležitých počinov na úseku ochrany zamestnancov pred nebezpečnými látkami po októbrovej tragédii v roku 1995, ktorá si v dôsledku úniku oxidu uhoľnatého vyžiadala jedenásť obetí.

Generálnym dodávateľom stavby bola firma Complex, technológiu dodala francúzska spoločnosť Oldham. Projekt ucelenej časti riadiaceho systému vypracovala VSŽ Informatika, ktorá sa spolu s Procesnou automatizáciou podieľala aj na spracovaní softvéru.

Komplex zariadení umožnil sledovať a vyhodnocovať prípadné úniky CO a chrániť osoby pohybujúce sa v areáli fabriky. Signály z 90 snímačov rozmiestnených v blízkosti predpokladaných zdrojov úniku CO sú prostredníctvom zberných rozvodní a procesných počítačov spracované a privedené do hlavného riadiaceho pracoviska, ktorým je dispečing podniku. Tu sa údaje vyhodnocujú a v prípade úniku CO sa vyhlasuje poplach. Signálom je pokrytá celá, viac ako sedemsto hektárová, plocha huty.


Foto: archív Ocele východu (Milan Katunský)

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa