Januárové míľniky v histórii fabriky

Článok

Januárové míľniky v histórii fabriky


Január bol v roku 1996 zlomovým mesiacom hneď pre dve prevádzky košickej oceliarne.

Cez valcovaciu stolicu 1150 prešiel na slabingu v stredu 10. januára 1996 posledný ingot. Tento výrobný agregát udával rytmus fabriky tridsať rokov. O jeho odstavení rozhodli prínosy kontinuálneho odlievania ocele do brám, ktoré dokázalo produkovať kvalitnejšie bramy pri nižšej energetickej náročnosti výroby.

 

 


 

O devätnásť dní neskôr, 29. januára 1996, vytlačila zo svojich komôr č. 12 a 14 posledné tony koksu aj smolná koksovňa. Potom zariadenie, ktoré vyprodukovalo v svojej tridsaťročnej histórii 1 435 000 ton koksu najmä pre svojho najväčšieho odberateľa Hlinikáreň v Žiari nad Hronom, definitívne odstavili. Rozhodnutie o odstavení smolnej koksovne ovplyvnili tri faktory – nevyhovujúci technický stav zariadenia, strata stáleho odberateľa, ktorý zmenil technológiu výroby a smolný koks nahradil petrolkoksom a hlavne environmentálne hľadisko.
Ekológia tak dostala veľký zelený bod.


Spracovala: Magdaléna Fecurková

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa