Chýba podpora veľkých zamestnávateľov

Článok

Chýba podpora veľkých zamestnávateľov


Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ako aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) včera (10.1.2023) na tlačovej konferencii opätovne upozornili na absenciu efektívnej pomoci pre energeticky náročné podniky na rok 2023. Energetická kríza a s ňou súvisiaci nárast cien elektrickej energie a plynu negatívne vplývajú na všetky podniky. Pomoc začiatkom decembra dostali malé a stredné podniky, avšak väčšina energeticky náročného priemyslu, železničná doprava, či vodárenské spoločnosti sú zatiaľ bez pokračujúcej pomoci a nie je jasné, čo môžu od vlády v novom roku očakávať.

Absencia systémových riešení na rok 2023 môže mať na svedomí tisíce pracovných miest, a zároveň viesť k zásadným výpadkom v dodávateľských reťazcoch s fatálnymi dôsledkami pre celé hospodárstvo. To bude mať okamžitý dopad nielen na život obyvateľstva, ale aj na výšku daňových a odvodových príjmov štátneho rozpočtu a konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Štát so zamestnávateľmi o možných riešeniach intenzívne rokoval v druhej polovici roku 2022 a energeticky náročným podnikom bola poskytnutá kompenzácia tarify za prevádzkovanie systému (TPS), v celkovom objeme štyridsať miliónov eur. Toto opatrenie však ani zďaleka nepostačuje na zmiernenie dopadov energetickej krízy a nerieši už aktuálnu situáciu. Nie sú jasné ani parametre pomoci v roku 2023, napriek tomu, že ministerstvo hospodárstva zaslalo na notifikáciu Európskej komisii návrh ďalšej schémy štátnej pomoci pod Dočasným krízovým rámcom EÚ.

„Podľa informácií, ktoré boli medializované včera, vláda minula necelých 80 miliónov eur pre zhruba 13 tisíc žiadateľov - ďakujeme. Pre veľkých spotrebiteľov, pamätáte si, minulý rok, vláda minula 40 miliónov eur zhruba pre 120 podnikateľov - ďakujeme. Za prvý kvartál tohto roku máme informácie, že ministerstvo hospodárstva je pripravené vypísať výzvu pre malých a stredných, a pokračovať v podpore týchto podnikateľov v rámci prvého kvartálu. (...) Ďakujeme. To, čo nám chýba, je teda podpora pre veľkých odberateľov, na ktorých sú naviazaní malí, strední a živnostníci. Žiadame teda, aby sme dostali priestor na stretnutie s relevantnými predstaviteľmi ministerstiev, kde ukončíme všetky naše prebiehajúce debaty na túto tému a bude jasný rámec, koľko peňazí sa vyčlení, ako tie peniaze budú alokované, ako tie peniaze budú využívané,“ uviedol na tlačovej konferencii Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a viceprezident USSK.

Zamestnávatelia zdôraznili potrebu jasnej komunikácie o podobe pripravovaných opatrení, potrebu rýchlej reakcie už na začiatku roku 2023 a podporu riadneho dialógu v rámci tripartity. Priemysel a celá ekonomika Slovenskej republiky vyžadujú len také opatrenia, ktoré nám zabezpečia dlhodobú stabilitu, udržanie zamestnanosti a konkurencieschopnosť.


Foto: RÚZ

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa