Bez energie neurobíme ani krok, tak koľko jej treba na výrobu tony ocele

Článok

Bez energie neurobíme ani krok, tak koľko jej treba na výrobu tony ocele


O energetickej efektívnosti hovoríme s GM Ladislavom Horváthom. Dozviete sa aj to, s akou zelenou energiou môžeme počítať v hutníctve a či sú energetici energickí.

Minulý týždeň sme odštartovali 2. kolo podujatia Family Safety Day, ktoré je v novom formáte organizované ako niekoľkomesačná súťaž. V každom kole sa zameriame na niektorú z dôležitých tém, budeme sa vzdelávať, súťažiť a vyhrávať atraktívne ceny. Po ochrane životného prostredia v májovom kole sa v tom druhom júnovom budeme venovať energetike. Hovoríme o nej s Ladislavom Horváthom, generálnym manažérom pre energetiku.

Od 1. júna si video o energetike a súťažný kvíz prešlo už tisíc zamestnancov. Prečo je s nimi dôležité o energiách hovoriť?

V súčasnosti sú energie spomínané mimoriadne často v každých televíznych správach, na sociálnych sieťach, v rozhovoroch ľudí, a to hlavne s obavami o ich dostupnosť, resp. zvyšovanie cien za zemný plyn a elektrinu. Do roku 2021 sme si nevedeli predstaviť tak vysoké ceny elektrickej energie, dovtedy sa cena hýbala na burzách okolo 50 €/MWh, kdežto po vypuknutí energetickej krízy cena tejto komodity narástla aj na viac ako 10 násobok. To malo veľký vplyv nielen na ceny potravín, ale cena každého jedného produktu, ktorý si kupujeme v obchodoch, závisí od cien energií. Ak chceme v USSK ostať konkurencieschopní, každý jeden zamestnanec sa musí snažiť nájsť spôsob, ako znížiť naše náklady na vyrobenú tonu ocele a medzi tie náklady, samozrejme, patria aj energie.

Každá krajina v EÚ sa snaží zabezpečiť dostatok energií pre svoj štát a takisto aj my v USSK sa snažíme zabezpečiť, aby každá jedna prevádzka dostala všetky druhy energií v požadovanom množstve a kvalite, či už ide o paru, stlačený vzduch, technické plyny, rôzne typy vôd. V dôsledku energetickej krízy si ľudia začali viac všímať svoje okolie aj z pohľadu energetickej efektívnosti. Tento nový postoj ľudí priniesol aj ďalší benefit, a to zníženie produkcie CO2, či už priamo z domácností alebo zo závodov.

O chvíľu končíme prvý polrok. Čo vás v tomto roku z energetického hľadiska najviac nahnevalo a naopak, potešilo?

Hnevá ma, že ešte stále je zabezpečenie technológií, využívajúcich obnoviteľné zdroje energií, finančne náročné, pretože ako sa navyšovala cena energií, tak predajcovia zvyšovali aj ceny fotovoltiky, tepelných čerpadiel a pod., a to podľa mňa neúmerne, nakoľko v okolitých krajinách je cena fotovoltiky nižšia a možno by bolo potrebné sa nad tým zamyslieť, prečo je to tak. Tým pádom, aj keď tu máme vietor alebo slnko zdarma, je to pre väčšinu domácností finančne neprístupné, resp. je tam určite dlhšia návratnosť.

Na druhú stranu ma teší oprávnený záujem ľudí o tieto technológie, ako aj zvýšená snaha neplytvať energiami. Je v našom záujme efektívne využívať energie ako doma, tak aj v práci. Ja predpokladám, že o 2 až 3 roky cena týchto technológií výrazne klesne a na druhej strane ich efektivita výrazne porastie.

A kde vidíte vo vzťahu k energiám rezervy u nás, zamestnancov?

Spolu s mojimi kolegami nás takisto hnevá, že mnoho ľudí pristupuje v rámci podniku k našim médiám ako k „lacným“ a „odpadovým“. Napríklad pri pare majú pocit, že je takpovediac „zadarmo“. Niekto si myslí, že úniky, ktoré máme na pare, sú zanedbateľné, ale  ich súčet veru zanedbateľný nie je. Mnoho ľudí si napríklad myslí, že para odchádzajúca z chladiacej veže je odpadová a že my ju neoprávnene predávame za vysokú cenu. Nie je to tak, para sa vyrába na inej teplotnej a tlakovej úrovni, s inou čistotou. Tá para z odparovania chladiacej vody vo vežiach je skutočne niečo úplne iné.

Zhruba polovicu nášho paliva tvoria hutnícke plyny, ale polovicu stále dodáva nakupované uhlie. Preto vždy, keď niekde ušetríme paru, znížime spotrebu najskôr toho nakupovaného paliva. Taký stav, že by sme nemali žiadnu spotrebu uhlia, na všetko by stačili len hutnícke plyny, sme v železiarňach nemali až do roku 2020, kedy zvláštnou zhodou neštandardných situácií vo výrobe – vplyvom pandémie – na niekoľko dní nastal stav, že sme prevádzkovali iba s plynovými kotlami. Bola tam ale zase nevyhnutná nejaká spotreba zemného plynu. Bohužiaľ, vždy je potrebné mať nezávislé palivo. Výroba pary nebude nikdy zadarmo.

Stále častejšie čítame a počúvame o zelenej energii. Aké by mohlo byť jej využitie v hutníctve?

Je veľmi veľa pilotných projektov, ktorých účelom je implementovať zelenú energiu do výrobného procesu. Jednou zo zaujímavých technológií je výroba vodíka z vetra alebo slnka a následne využívanie tohto zeleného vodíka v procese výroby ocele. Spálením vodíka vyprodukujeme len vodnú paru bez ďalších emisií. Musím ale podotknúť, že v súčasnosti neexistuje taká technológia, ktorá by nám dodala zelenú energiu v takom množstve, aby sme úplne mohli nahradiť koks, uhlie a zemný plyn v integrovanom hutníckom závode. V laboratóriách a na malých pilotných linkách to už v niekoľkých výskumných centrách na svete dokázali.

A na záver jednoduchá otázka: Sú energetici energickí?

Samozrejme, že áno. Ako som už uviedol, veľmi ma teší, že čoraz viac počúvam a sledujem, ako ľudia dbajú na to, aby sa neplytvalo energiami. Dostávame veľa podnetov nielen od našich energetikov, ale samozrejme aj od kolegov z každej jednej prevádzky USSK. Takýmto konaním sa každý z nás stane energetikom.

Ďakujeme za rozhovor.

Budúci týždeň sa môžete tešiť na energetické zaujímavosti a pikošky od našich kolegov energetikov. Nenechajte si ich ujsť.

Všetko o novom FSD sa dozviete v článkoch na X App Košice a na stránke podujatia:

 Family Safety Day - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa