Aby sa ľuďom v núdzi žilo o čosi lepšie

Článok

Aby sa ľuďom v núdzi žilo o čosi lepšie


Psychosociálne centrum so sídlom na Löfflerovej 2 v Košiciach, ktoré je komplexným sociálno-zdravotníckym zariadením, už tridsať rokov poskytuje psychologické, psychiatrické i sociálne služby pre občanov Košíc a okolia. Pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách a nevedia, ako ich riešiť, ľuďom v núdzi, nezamestnaným, ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom, zdravotným znevýhodnením i tým, ktorých trápia duševné ťažkosti, závislosti, stres, osobné, vzťahové problémy, alebo sú osamelí. Jeho činnosť je prínosná aj v oblasti sociálnej pomoci prostredníctvom sociálnych služieb krízovej intervencie, a to v zariadení núdzového bývania a v útulku.

Psychosociálne centrum v jeho snažení podporila i Nadácia U. S. Steel Košice. Jej finančný dar vo výške 5000 eur poslúžil na nákup interiérového vybavenia a bielej techniky pre zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie. Za poskytnuté finančné prostriedky boli v bytových jednotkách Zariadenia núdzového bývania a Útulku na Adlerovej 4 v Košiciach vymenené za nové už zastarané elektrospotrebiče - chladničky, práčky a dvojplatničky, v niektorých z nich aj opotrebovaný nábytok a postele.

„Veríme, že výmena bielej techniky a interiérového vybavenia v bytových jednotkách prispeje k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb. A tiež k zútulneniu a spríjemneniu pobytu ľudí v zariadeniach, kým sa dokážu, aj za pomoci odborných pracovníkov, zaktivizovať a posunúť do vlastného bývania,“ informovala sociálna pracovníčka Psychosociálneho centra Mgr. Veronika Marciano. „Prijímateľmi našich sociálnych služieb krízovej intervencie sú matky s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, potrebujú sa v spoločnosti zastabilizovať a postupne nabrať dostatok síl, energie i zručností, aby dokázali opäť naplno fungovať v spoločnosti. Nielen ako matky, ale aj ako individuálne osoby, ktoré majú svoje sny a túžby. Spokojná rodina medzi takéto túžby rozhodne  patrí, a tak sa aj postupným návratom, napríklad do pracovného procesu, snažia napĺňať potreby seba a celej rodiny. Pomoc sociálnej služby, ale aj dary od sponzorov, sú pre prijímateľov povzbudením a posilnením vedomia, že v ťažkej situácii nie sú ponechaní úplne sami na seba a majú sa v prípade potreby na koho obrátiť. Postupnými krokmi ich vedieme k samostatnosti, sebestačnosti, zodpovednosti za vlastné rozhodnutia a k posilneniu rodičovských, pracovných a sociálnych zručností.“

 

Chcete pomôcť Nadácii U. S. Steel Košice pomáhať? Stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 %  zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré nájdete na intranete a v aplikácii X App Košice. Odovzdať ho treba na príslušné oddelenie odboru Mzdy, resp. na Zamestnanecké centrum, a to najneskôr do 22. apríla 2024.

Z prijatých prostriedkov nadácia podporí projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, humanity, ochrany ľudských práv a ochrany a tvorby životného prostredia.

Ak si budete podávať daňové priznanie sami, iste vám poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice

Sídlo: 044 54 Košice, Vstupný areál U. S. Steel

Právna forma: nadácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa