Viceprezidentka Silvia Gaálová je opäť medzi finalistami súťaže o finančného riaditeľa roka

Článok

Viceprezidentka Silvia Gaálová je opäť medzi finalistami súťaže o finančného riaditeľa roka


Súťaž vyhlásil týždenník TREND a CFO Club na Slovensku 17. augusta. Ide už o 14. ročník súťaže.

Titul CFO roka je ocenením finančných riaditeľov za mimoriadne výsledky a prínos k modernému finančnému manažmentu.

Sedem finalistov nominuje odborná komisia. Jej členovia hodnotia nominovaných finančných riaditeľov, stretávajú sa s nimi a napokon vyberú najlepších. Zohľadňujú pritom nielen finančné výsledky ich firiem, ale najmä ich vplyv na dosiahnuté výsledky a prístup k modernému finančnému manažmentu. Porota je zložená zo zástupcov TRENDU, CFO Clubu, Slovenskej asociácie finančníkov a spoločností KPMG, BDO, Deloitte, EY a PwC.

„Účasť v ankete CFO roka vnímam ako príležitosť odprezentovať svoju prácu a prácu svojho tímu a týmto spôsobom poďakovať svojim kolegom,” hovorí viceprezidentka pre financovanie U. S. Steel Košice Silvia Gaálová a pokračuje: „My finančníci sa často až príliš venujeme číslam, ideme ako stroje od závierky do závierky, od plánu k výhľadu, preto je občas dobré sa zastaviť a zosumarizovať, čo sa za posledné obdobie dosiahlo.“

Videovizitka viceprezidentky Gaálovej je zverejnená na:

https://www.trend.sk/biznis/u-steel-kosice-rekordnymi-vysledkami-pomohol-jej-rast-dopytu-oceli-rast-jej-ceny

„Finančný manažment prešiel prudkým vývojom a finanční riaditelia, ktorí sa kedysi takmer výlučne zameriavali na otázky finančnej kontroly a účtovníctva, sa stali rozhodujúcimi  účastníkmi pri operatívnych aj strategických rozhodnutiach manažmentu firmy,“ hovorí Zuzana Slovincová, výkonná riaditeľka CFO Clubu a CFO spoločnosti Exe.

Ďalšie informácie o nominovaných i súťaži samotnej sú zverejnené na:

www.cforoka.sk

O víťazovi rozhoduje okrem odbornej komisie aj hlasovanie verejnosti. To odštartuje 7. septembra 2022 a potrvá do 21. septembra. Víťaz  bude vyhlásený na slávnostnom galavečere 27. septembra.

Úloha finančných riaditeľov dnes podľa Z. Slovincovej vyžaduje omnoho komplexnejšie schopnosti umožňujúce komunikáciu a spoluprácu s jednotlivými oddeleniami naprieč firmou. Vzhľadom na ich zodpovednosť je nevyhnutné, aby sa aktívne podieľali na tvorbe aj implementácii firemných stratégií a realizácii rôznych projektov. Súťaž CFO roka preto zohľadňuje aj také skutočnosti, či finanční manažéri prispievajú svojou aktivitou k rozvoju talentov, zavádzaniu inovácií, spoločenskej zodpovednosti alebo participujú na tvorbe legislatívy.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa