U. S. Steel zorganizovala edukatívnu exkurziu pre amerických obchodných predstaviteľov

Článok

U. S. Steel zorganizovala edukatívnu exkurziu pre amerických obchodných predstaviteľov


Spoločnosť U. S. Steel dňa 10. mája privítala skupinu 11 zástupcov z Útvaru pre správu medzinárodného obchodu (ITA), úradu Ministerstva obchodu USA na vzdelávacie exkurzie a diskusie v našich závodoch v Mon Valley – v závode Edgara Thomsona a Výskumnom a technologickom centre.

Skupina navštívila oblasť Pittsburghu ako súčasť novej iniciatívy „Hometown Tour (prehliadka rodného mesta)“, ktorej cieľom bolo spojiť vládnych úradníkov zodpovedných za presadzovanie zákonov o spravodlivom obchode v USA s americkými pracovníkmi, zlepšovateľmi a komunitami, ktorí sa na tieto zákony odvolávajú.   

ITA je zodpovedná za presadzovanie zákonov USA o spravodlivom obchode, vrátane prešetrovaní antidumpingových a vyrovnávacích ciel a zabezpečovania súladu dovozu z USA s týmito opatreniami. 

Na exkurzii v závode Edgara Thomsona a Výskumnom a technologickom centre sa k úradníkom z ITA pridali aj členovia právneho tímu spoločnosti U. S. Steel, ktorí riadia záležitosti medzinárodného obchodu, a niekoľko miestnych a okresných lídrov z odborového zväzu United Steelworkers.

Veľká vďaka patrí Bobovi Chappellovi, Jeffovi Grimmovi, Georgovi Lokayovi, Beate Heroldovej a Patty Kazimerovej za pomoc pri tejto návšteve. 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa