Starajú sa o deti a privítajú dobrovoľníkov

Článok

Starajú sa o deti a privítajú dobrovoľníkov


Centier pre deti a mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením je málo. Na východnom Slovensku sú iba štyri. Jedným z nich je Centrum pre deti a rodiny Košice – Hurbanova. Formou pobytu poskytuje nepretržitú odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ale aj výchovno-vzdelávacie činnosti pre deti a mladých dospelých s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia (mentálnymi, telesnými, zmyslovými).

V centre je v súčasnosti 94 detí a mladých dospelých.
Z toho 40 ležiacich pacientov. Nepretržite sa o nich stará 96 zamestnancov. 
Privítania sa nám dostalo od Silvie Komorovej, riaditeľky centra a Mareka Novotného, ktorý má okrem iného na starosti aj údržbu areálu. Je vidieť, že pre oboch je práca poslaním a centrom žijú.

Aj tento rok tu v rámci Dní dobrovoľníkov budú pomáhať oceliari, a to v sobotu 22. júna. 

„Ako každý rok, aj tento sa tešíme na skvelú akciu. Vždy je tu dobrá nálada. Bude to výnimočný, desiaty rok spolupráce. Môžeme povedať, že sme si s vami vybudovali dlhodobé, medziľudské partnerstvo. Vytvorili sa tu priateľstvá, dcéra jedného z vašich dobrovoľníkov tu dokonca praxovala. Stalo sa, že niekto prišiel dokončiť prácu v iný deň,“ prezradila Silvia Komorová. Aj o tom je dobrovoľníctvo.

Areál je veľký, stále je tu čo zveľaďovať. Marek Novotný naplánoval sedem stanovíšť pre dobrovoľnícke činnosti. Tentokrát potrebujú nový náter detské preliezky, lavičky, altánok. Potrebné bude strihanie okrasných krovín, úprava skalky pred vstupom do zariadenia, výsadba nových rastlín. Tiež čistenie areálu od náletových drevín, čistenie chodníkov, oprava drevených častí pieskoviska. Dobrovoľníci si precvičia svaly pri vynášaní nepotrebného majetku, či kosení. Senzorická multizmyslová záhrada, ktorá sa stala súčasťou areálu vďaka našim finančným prostriedkom, už takisto potrebuje údržbu. V prípade dažďa čakajú brigádnikov prípravné práce na maľovanie v suteréne hlavnej budovy a natieranie zábradlí schodiska.

„Staráme sa o deti, ktorých zázemie je komplikované. Nie sme až taká lákavá komunita. Tým, že o nás viete vy, vedia o nás aj iní. Všetko, čo tu urobíte, je pre nás veľkou pomocou,“ poznamenala Silvia Komorová.

Pridáte sa teda v sobotu 22. júna? Registráciu spustíme v polovici mája.
Informácie o Dňoch dobrovoľníkov v rámci podujatia Hutníci pre Košice nájdete na webovej stránke U. S. Steel Košice:

 Dobrovoľníctvo - U. S. Steel Košice

 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa